حسن عابدینی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      خبرنگاری تلویزیون ()
پوشش خبری بزرگترین رخداد گیتی نویسنده: حسن عابدینی - ۱۳٩٥/۸/۳

هزاران هزار انسان موحد از شرق و غرب گیتی هر ساله برای انحام #مناسک به #مکه_مکرمه می روند. ابن در زمره کم نظیر ترین اجتماع بشری است که در عین کثرت نژاد، ‌ملیت ، زبان ، رنگ به وحدت نیت و رفتار رسیده اند. لطف حق مرا نیز ، زمانی بسان #خسی_در_میقات به این دیار کشاند تا در زمره #لبیک_گویان قرار گیرم. ایات نوشته به رنگ طلایی روی پرده سیاه بسی هنرمندانه است . کعبه در پرتو نورها ی زمینی و اسمانی انقدر با صلابت است که گویی تا #عرش استمرار دارد. تصور زمانی که حجت حق با تکیه بر کانون این طواف به همه جهانیان فراخوان دهد شیرین است. این که شیوه ابلاغ پیام اقا چگونه خواهد بود در اندیشه ام نمی گنجد. این که ایا در حلفه یاران ،‌ سربازان رسانه یی هم هستند برایم روشن نیست. در این که بسیار کسان منتطر ظهورند تردیدی نیست اما به نظر می رسد فرهنگ انتظار هنوز شایسته یک #جامعه_مهدوی نیست. شاید حوزه رسانه بایستی بیشقدم شود چرا که هم باید خودش را اماده کندو هم زمینه ساز ایجاد امادگی در دیگران باشد. جای جای مکه نشان از ان دارد که #بیامبر_اعظم با ابزار این دنیایی ابلاغ رسالت داشته است. بسیج مردم و فرماندهی لشکر تا به سامان رساندن جامعه و رهبری امت هم در این مقوله می گنجد. پس #امام_زمان هم شاید این گونه عمل کند مگر اراده حق بر چیز دیگری تعلق گیرد. در این اندیشه ام که اقایمان اگر فردا با ایستادن در کنار #کعبه فراخوان دهد ایا دوستدارانش درحوزه رسانه یی به قدر کفایت به شیوه های انتقال پیام نوین اگاهی دارند. چگونه است که برای پوشش رخدادهای روزمره از پیش به استقرار "اس ان جی" ، مکان یابی دوربین ها ،‌ نورپردازی و... می اندیشیم اما هنوز نحوه پوشش بزرگترین رویداد عالم را در دستور کار قرار نداده ایم. ... و کلام اخر اینکه ایا برای تدارک لشکر رسانه یی و تجهیزات #انتقال_پیام در جامعه منتطر به قدر کفایت اندیشه شده است. گرجه هدایت دردست خداست و سرچشمه های علم در #زمان_ظهور جوشان خواهد شد که تصورش هم در ذهن نمی گنجد اما با همین استدلال هم نباید (مرد زمان خویش بودن ) را نادیده گرفت.

  نظرات ()
پوشش خبری بزرگترین رخداد گیتی نویسنده: حسن عابدینی - ۱۳٩٥/۸/۳

هزاران هزار انسان موحد از شرق و غرب گیتی هر ساله برای انحام #مناسک به #مکه_مکرمه می روند. ابن در زمره کم نظیر ترین اجتماع بشری است که در عین کثرت نژاد، ‌ملیت ، زبان ، رنگ به وحدت نیت و رفتار رسیده اند. لطف حق مرا نیز ، زمانی بسان #خسی_در_میقات به این دیار کشاند تا در زمره #لبیک_گویان قرار گیرم. ایات نوشته به رنگ طلایی روی پرده سیاه بسی هنرمندانه است . کعبه در پرتو نورها ی زمینی و اسمانی انقدر با صلابت است که گویی تا #عرش استمرار دارد. تصور زمانی که حجت حق با تکیه بر کانون این طواف به همه جهانیان فراخوان دهد شیرین است. این که شیوه ابلاغ پیام اقا چگونه خواهد بود در اندیشه ام نمی گنجد. این که ایا در حلفه یاران ،‌ سربازان رسانه یی هم هستند برایم روشن نیست. در این که بسیار کسان منتطر ظهورند تردیدی نیست اما به نظر می رسد فرهنگ انتظار هنوز شایسته یک #جامعه_مهدوی نیست. شاید حوزه رسانه بایستی بیشقدم شود چرا که هم باید خودش را اماده کندو هم زمینه ساز ایجاد امادگی در دیگران باشد. جای جای مکه نشان از ان دارد که #بیامبر_اعظم با ابزار این دنیایی ابلاغ رسالت داشته است. بسیج مردم و فرماندهی لشکر تا به سامان رساندن جامعه و رهبری امت هم در این مقوله می گنجد. پس #امام_زمان هم شاید این گونه عمل کند مگر اراده حق بر چیز دیگری تعلق گیرد. در این اندیشه ام که اقایمان اگر فردا با ایستادن در کنار #کعبه فراخوان دهد ایا دوستدارانش درحوزه رسانه یی به قدر کفایت به شیوه های انتقال پیام نوین اگاهی دارند. چگونه است که برای پوشش رخدادهای روزمره از پیش به استقرار "اس ان جی" ، مکان یابی دوربین ها ،‌ نورپردازی و... می اندیشیم اما هنوز نحوه پوشش بزرگترین رویداد عالم را در دستور کار قرار نداده ایم. ... و کلام اخر اینکه ایا برای تدارک لشکر رسانه یی و تجهیزات #انتقال_پیام در جامعه منتطر به قدر کفایت اندیشه شده است. گرجه هدایت دردست خداست و سرچشمه های علم در #زمان_ظهور جوشان خواهد شد که تصورش هم در ذهن نمی گنجد اما با همین استدلال هم نباید (مرد زمان خویش بودن ) را نادیده گرفت.

  نظرات ()
پوشش خبری بزرگترین رخداد گیتی نویسنده: حسن عابدینی - ۱۳٩٥/۸/۳

هزاران هزار انسان موحد از شرق و غرب گیتی هر ساله برای انحام #مناسک به #مکه_مکرمه می روند. ابن در زمره کم نظیر ترین اجتماع بشری است که در عین کثرت نژاد، ‌ملیت ، زبان ، رنگ به وحدت نیت و رفتار رسیده اند. لطف حق مرا نیز ، زمانی بسان #خسی_در_میقات به این دیار کشاند تا در زمره #لبیک_گویان قرار گیرم. ایات نوشته به رنگ طلایی روی پرده سیاه بسی هنرمندانه است . کعبه در پرتو نورها ی زمینی و اسمانی انقدر با صلابت است که گویی تا #عرش استمرار دارد. تصور زمانی که حجت حق با تکیه بر کانون این طواف به همه جهانیان فراخوان دهد شیرین است. این که شیوه ابلاغ پیام اقا چگونه خواهد بود در اندیشه ام نمی گنجد. این که ایا در حلفه یاران ،‌ سربازان رسانه یی هم هستند برایم روشن نیست. در این که بسیار کسان منتطر ظهورند تردیدی نیست اما به نظر می رسد فرهنگ انتظار هنوز شایسته یک #جامعه_مهدوی نیست. شاید حوزه رسانه بایستی بیشقدم شود چرا که هم باید خودش را اماده کندو هم زمینه ساز ایجاد امادگی در دیگران باشد. جای جای مکه نشان از ان دارد که #بیامبر_اعظم با ابزار این دنیایی ابلاغ رسالت داشته است. بسیج مردم و فرماندهی لشکر تا به سامان رساندن جامعه و رهبری امت هم در این مقوله می گنجد. پس #امام_زمان هم شاید این گونه عمل کند مگر اراده حق بر چیز دیگری تعلق گیرد. در این اندیشه ام که اقایمان اگر فردا با ایستادن در کنار #کعبه فراخوان دهد ایا دوستدارانش درحوزه رسانه یی به قدر کفایت به شیوه های انتقال پیام نوین اگاهی دارند. چگونه است که برای پوشش رخدادهای روزمره از پیش به استقرار "اس ان جی" ، مکان یابی دوربین ها ،‌ نورپردازی و... می اندیشیم اما هنوز نحوه پوشش بزرگترین رویداد عالم را در دستور کار قرار نداده ایم. ... و کلام اخر اینکه ایا برای تدارک لشکر رسانه یی و تجهیزات #انتقال_پیام در جامعه منتطر به قدر کفایت اندیشه شده است. گرجه هدایت دردست خداست و سرچشمه های علم در #زمان_ظهور جوشان خواهد شد که تصورش هم در ذهن نمی گنجد اما با همین استدلال هم نباید (مرد زمان خویش بودن ) را نادیده گرفت.

  نظرات ()
سفر به یکی از عجایب هفت گانه عبرت اموز نویسنده: حسن عابدینی - ۱۳٩٥/٧/٢٩

حوزه باستانی #مصر دارای شگفتی هایی است که هنوز بسیاری از ابعاد ان ناشناخته مانده است. بر این باورم که حوزه سیاسی مصر هم دست کمی از حوزه تمدنی ان ندارد.گورستان #جیزه در حاشیه شمالی ،#قاهره از دیرباز یکی از مهم‌ترین مکان‌های گردشگری است که به عنوان یکی از #عجایب_هفت_گانه جهان باستان شناخته می شود.
#جیزه مکان سه هرم پراوازه #خوفو، #خفرع و #منکورع مصر باستان است.هرم خوفو بزرگترین هرم این مجموعه است. مساحت جیزه در حدود ۸ کیلومتر است. علاوه بر سه هرم اصلی، چندین هرم کوچکتر، مجسمه #ابوالهول و کشتی بزرگ مصری متعلق به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح نیز در منطقه جیزه واقع شده‌است.
فرصتی شد تا از #دهلیز چند صد متری منتهی به مرکز ان که روزگای جنازه #مومیایی شده #فرعون درون ان قرار داشت دیدن کنم. دالانی که در دهه قرن بیست و یکم به مدد برق روشن و با استفاده از قطعات چوب که بصورت نردبان در سطح شیب دار درون هرم قرار دارد امکان عبور انسان تا رسیدن به مرکر ان را فراهم کرده است. نقاشی های روی سنگ های غول پیکر بغایت تفکر برانگیز است.سازندگان نخستین ،‌ چندین راهرو درون هرم تعبیه کرده اند که فقط یکی از ان ها به #مقبره اصلی دسترسی داشت. سنگ های چند ده تنی که با ظرافت و محاسبه دقیق روی هم چیده شده ،‌ چشم را خیره می کند. باور ان سخت است که #بردگانی بدون دانش این چنین کرده باشند.
#مومیایی_فرعون که هم اکنون تحت تدابیر ویژه در #موزه مصر نگهداری می شود را نیز در قاهره دیدم.این که فردی روزگاری ادعای خدایی می کرد اما امروز بی جان در یک محفظه شیشه ای قرار دارد ، #عبرت_آموز است.
#حسن_عابدینی #عابدینی #abedini

  نظرات ()
ایران و ترکیه پذیرش اختلاف ها بر سر استمرار همکاری نویسنده: حسن عابدینی - ۱۳٩٥/٧/٢٧

#رجب_طیب_اردوغان رییس جمهور62 ساله #ترکیه در سفری که بهار 91 به ایران داشت متقاعد شد که گفتگویی با من داشته باشد. #اردوغان شخصیت مذهبی – سیاسی است که گاهی مواضع اش بسیار شگفت انگیر است. اعزام کشتی کمک رسانی مرمره به غزه که به شهادت شماری از سرنشینان ان منجر شد یا قهر کردن و ترک جلسه در میانه گفتگو با #شیمون_پرز از ان جمله است.
ترکیه البته در زمره محدود کشورهای اسلامی است که رزمایش مشترک با اسراییل انجام می دهد وتنها کشور اسلامی عضو #ناتو است. روابط دولت اردوغان با جمهوری اسلامی ایران هم طی 5 سال گذشته با فراز وفرودهایی مواجه شده است. این موضوع ناشی از تضاهایی است که نظام سیاسی ترکیه بر ان بنا شده است.

مصاحبه حسن عابدینی با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه
من در مصاحبه ام گفتم که شما یک روز پس از لشکر کشی #سعودی به #بحرین گفتید نباید بگذاریم ماجرای #کربلا در بحرین تکرار شود آیا در این مدت با دولت سعودی و بحرین برای برگزاری انتخابات عادلانه در بحرین هم گفتگو داشته اید، گفت: با عربستان سعودی گفتگو کردیم که آنها اذعان داشتند در چارچوب همکاری های خلیج فارس عمل می کنند و در بحرین هدف مداخله نداشته و ما این جواب ها را به برادران خود درایران نیز منتقل کردیم.
به اردوغان گفتم ،طبق قواعد حاکم بر شورای همکاری خلیج فارس مقرر شده کمک زمانی صورت بگیرد که کشوری مورد تهاجم خارجی قرار می گیرد، درصورتی که مردم بحرین هستند که مورد تهدید خارجی قرار گرفته اند، در کمال شگفتی به من گفت: در بحرین انتخابات صورت گرفت و برای انتخابات نیز آماده می شوند، اطلاعات جدیدی دراین باره ندارم و در زمان انتخابات مسائل بحرین را پیگیری می کردیم و درحال حاضر در بحرین مسئله خاصی وجود ندارد.بعدها همکاری گسترده #انکارا- #ریاض در تلاش برای سرنگونی دولت های مرکزی حاکم بر#دمشق و#بغداد علت تغییر موضع انکارا را نمایان کرد.
کمک انکارا به #تروریست های #تکفیری برای بحران افرینی در #سوریه و#عراق موضوعی نیست که پنهان باشد. قطع ارتباط با #عبدالفتاح #سی_سی در #مصر بخاطر انکه هنوز هم دولت #محمد_مرسی را دولت قانونی مصر می داند این ذهنیت را در تحلیگران تقویت کرد که اردوغان به دنبال تحقق تفکر #نئو_عثمانی است.
با این همه اگر یکصد پرونده میان ایران و ترکیه در جریان باشد ،به نظر می رسد که در سه – چهار پرونده بشدت با یکدیگر اختلاف دارند ولی همکاری در سایرحوزه ها استمرار دارد. به دیگر سخن ، تهران – انکارا داشتن اختلاف در برخی موارد را پذیرفته اند اما در چارچوب منافع ملی ،‌این اختلاف ها رامانع همکاری در دیگر زمینه ها نمی دانند.

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »