» خبرنگاران،سربازان نبرد نرم در جبهه سخت - یادی از خبرنگار ایرانی مجروح در لاذقیه :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» کالبد شکافی رسانه ای اصلاحیه وزیر اطلاعات :: ۱۳٩٤/٦/۸
» چرا در امریکا کودتا نمی شود؟ :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» غلبه دانش فنی ایران بر خطوط قرمز سیاسی امریکا در موضوع اب سنگین اراک :: ۱۳٩٤/٥/۸
» دبه سیستماتیک امریکایی :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» سفر به قلب مراکز غنی سازی هسته ای ایران پس از بیانیه لوزان :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد درس پوشش خبری :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» هماهنگی پیش از مصاحبه زنده تلویزیونی :: ۱۳٩۳/٤/٤
» نقش درک مساله هسته ای در سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران :: ۱۳٩۳/٤/۳
» کاربرد درست واژه های استراتژی و دیپلماسی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» اخلاق حرفه ای در رسانه های خبری دین محور :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» الودگی اطلاعات رسانه های غربی در مورد یک اقدام غیر قانونی :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» تصویر مهم ترین رویداد حوزه مقاومت از موبایل یک دانش اموز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» اختلاف دیدگاه و خطوط قرمز ایران با 1+5 بر سر مسئله هسته ای :: ۱۳٩٢/۸/٤
» وبلاگ خبرنگاری تلویزیونی :: ۱۳٩٢/۸/٤
» دروازه بانی خبر در المان :: ۱۳٩٢/۸/۳
» ورزش تند باد هنگام پوشش زنده ! :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» خواندن سرخط خبرها در تلویزیون :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» روایتگری یک سویه به جای مستند در شبکه " من و تو " :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» کتاب " مبانی کاربردی خبرنگاری تلویزونی " منتشر شد :: ۱۳٩۱/٤/٤
» داستان خبری تلویزیونی :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» نوشتن برای تلویزیون :: ۱۳٩۱/٢/٦
» صدای طبیعی در خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» رویکرد شبکه های تلویزیونی غربی به جنبش تسخیر وال استریت :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» توصیه برای پخش زنده :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» ×اشتباه های مهلک در مصاحبه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» ویژگی سوال مناسب برای مصاحبه خبری :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» توصیه هایی برای انجام مصاحبه یی بهتر :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» پوشش خبری رویدادها :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» توصیه های حرفه یی برای تدوین گزارش خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» ایستادن در برابر دوربین (Piece – to – camera): :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» بایدها و نباید های نوشتن برای تلویزیون :: ۱۳٩٠/٩/٥
» تهیه مصاحبه برای گزارش تلویزیونی :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» توصیه در مورد مصاحبه تلویزیونی :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» زاویه دید در گزارش خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/۸/۱
» راهکارهایی برای یافتن سوژه خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» پیام در خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» تحریم های هوشمند!!!! :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» شیوه تبلیغ برنامه های تلویزیونی از طریق پیامک :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» صحت فدای سرعت !!! :: ۱۳٩٠/٥/٢
» کوتاه زیباست در گزارش خبر تلویزیونی !!! :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» " مجری یار " در شبکه های خبری :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» مقدمه برنامه های خبری گفت وگو محور :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» تحول در شکل و محتوای خبر شبکه تهران :: ۱۳٩٠/۳/۸
» رسانه ، تروریسم و صلح عادلانه :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» گروه بندی شبکه های تلویزیونی در پوشش تحولات غرب اسیا و شمال افریقا :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» سرفصل اموزش مجری خبر تلویزیونی :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» خبر خوان با مجری خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» پوشش خبری تلویزیونی بیداری اسلامی از نظر تا عمل :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ساختار برنامه گفت وگو محور تلویزیونی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» پوشش زنده مذاکر ات پشت درهای بسته :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» اخلاق حرفه یی در رسانه های خبری دین محور :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» جدول برنامه های بی بی سی فارسی همزمان با تظاهرات خونین دانشجویان درلندن :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پوشش نشست پشت درهای بسته در تلویزیون :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» خبرنگار تلویزیونی خودکفا :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» ارزش های خبری از نگاهی دیگر :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» برند ویژه شبکه های تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٧/۱
» نقش پیامک در تعاملی تر شدن برنامه های تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» دومین توصیه نامه به مصاحبه شوندگان تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٦/٧
» توصیه ویژه مصاحبه شوندگان تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٦/٢
» پایه های گزارش خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» گفت وگو ی تلویزیونی با شهرام امیری :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» برکناری سردبیر سی ان ان به علت ابراز تاسف از رحلت علامه فضل الله :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» تصویر برداری جام جهانی فوتبال با فناوری نوین :: ۱۳۸٩/٤/٤
» جایگاه خبرنگار تلویزیونی در دیپلماسی عمومی :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» جایگاه رسانه تصویری در مقاومت اسلامی :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» کنداکتور در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» قراداد 2 میلیارد تومانی خبرنگار تلویزیون :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» تعارف در برنامه های گفت وگو محور خبری :: ۱۳۸٩/٢/٤
» کلیشه در خبرنگاری تلویزیونی :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» واژگان در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» موج سازی با ابشار اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» پیش بینی دگرگیسی رسانه یی :: ۱۳۸٩/۱/٦
» بایدهای مصاحبه کننده تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» اقناع مخاطب در رسانه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» دروازه بانان خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» "‌ شاخص " مستند سیاسی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» تصویرسازی رسانه نزد مخاطب :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» مناظره تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» ذهن سنجی گام نخست برای ذهن سازی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» ایین نامه برای رسانه ها: بومی یا جهانی؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» هویت بخشی برنامه های گفت وگو محور :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» تازه ترین شیوه نامه عملیات روانی اسراییل :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» عدم تعادل روانی جامعه ناشی از عملیات روانی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» تدارک خبری بزرگترین رخداد عالم :: ۱۳۸۸/٩/۳
» ترکیب رنگ در بولتن خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» یکسان سازی ساختاری گزارش خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» سندروم غلبه حاشیه برمتن درخبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۸/٧
» دگرگیسی حرفه یی در خبر 21سیما :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» مستند با چاشنی افکت صدا و انیمیشن :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» تصویر سازی از طریق پوشش زنده تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٧/٢
» واژگان درون اتاق فرمان تلویزیون :: ۱۳۸۸/٦/٢
» واژگان بولتن خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» واژگان بولتن خبری :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» واژگان خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» تلویریون اینترنتیIP TV :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» نما و حرکت دوربین در تصاویر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» مدل نوین ارزیابی تحولات پس از انتخابات در فضای سایبر :: ۱۳۸۸/٥/٦
» پیامد دیجیتالی ترین انتخابات در حوزه رسانه :: ۱۳۸۸/٤/٩
» گفت وگو با ایسنا در مورد باازتاب مناظره نامزدان ریاست جمهوری ایران :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» مناظره انتخاباتی تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» شاخص های نرم خبر :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» هواشناسی درخبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» عینی گرایی خبرهای جهان گستر :: ۱۳۸۸/٢/٩
» داوری همگانی در دنیای رقابت تصویرسازان :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» اقناع تنوع طلبی مخاطب خبر تلویزیونی :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» گفتمان قدرت هوشمند در پیام اوباما :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» جدول برنامه خبری رسانه های وابسته به نظام سلطه در قبال انتخابات ایران :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» کارکرد تلویزیون در نظام بین الملل :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» عناصر اساسی گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» اجرای پلاتو در گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» پلاتو در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» جایگاه رسانه در قدرت هوشمند :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» گرفتن مصاحبه برای گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» وداع با عینی گرایی در شبکه های خبری غربی :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» ارایش رسانه یی در نبرد غزه :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» حرکت دوربین تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» گزارش تلویزیونی سر صحنه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» توصیه برای نوشتن متن گزارش و تدوین :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» ازمون درس اتاق خبر ژورنالیسم تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» نکته ها یی در مورد فراورده خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» فرمول براورد ارزش خبری :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» نوشتن گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۱٠/٥
» ساختار گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» تصویر ارشیوی در گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» ویژگی گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» دشواری گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» مقدمه گزارش تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» خبر همراه با تصویر :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
» خبرهای همراه با عکس یا گرافیک :: ۱۳۸٧/٩/۸
» نوشتن فراورده خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٩/٥
» فناوری هولوگرام در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» مصاحبه شونده حرفه یی :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» پیش گویی بی بی سی در 11سپتامبر 2001 :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» مهارت گویندگی خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» رنساس خبری :: ۱۳۸٧/٦/٤
» پیام در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٥/٤
» شیوه حل مساله :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» خبر نخست در بولتن خبری تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٤/٦
» اصول چینش سرخط خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٤/۳
» چینش خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٧/٤/۱
» کار عملی دانشجویان ارشد تهیه کنندگی و ارتباطات :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» شاخص گزارش خبری تلویزیونی :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» حرکت سینوسی یک رویداد در وبلاگ ها :: ۱۳۸٧/۳/۸
» پلاسیبوی پیام در مهندسی افکار :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» رسانه ها و جابجایی پنجره دید افکار عمومی :: ۱۳۸٧/٢/٥
» بازگشت نه چندان قدرتمندانه بریتانیا به ارایش رسانه یی در خاورمیانه :: ۱۳۸٧/۱/۸
» انتخابات مجلس هشتم در ایینه رسانه های خارجی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» مصر از نگاه دیگر :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» اسیب شناسی تصمیم گیری شورای سردبیری :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» تصویرهای غیرحرفه یی در رسانه های خبری :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» سامانه فضايی ايران در قاب رسانه ها :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» غزه : گام نخست برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» نبرد تصاوير ويدئويی تنگه هرمز :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» پوشش خبری انتخابات :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» تصويرگری رویدادهای تاريخی :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» سنت های سرزمین افتاب تابان در سال نو میلادی :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» افزایش باور پذیری از طریق انتخاب مناسب منبع خبر :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» دقت در ترجمه خبری :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» اهمیت سرعت يا صحت خبر در بنگاه خبری :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» نشانه شناسی تصویری اسلو - اناپولیس :: ۱۳۸٦/٩/٧
» زنان ژاپنی گرفتار در برزخ فرهنگ بومی و غربی :: ۱۳۸٦/٩/۳
» نشست (رسانه ها ؛ژنرالهای جنگ نرم ) :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» نوشتن مرامنامه بنگاه خبری :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» ژاپن : رسانه های قانونمند بدون قانون رسانه يی :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» شگرد یک پله جلوتر از دروغ :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» راه های دخل و تصرف رسانه يی (۲) :: ۱۳۸٦/۸/٧
» روش های دخل و تصرف رسانه يی (۱) :: ۱۳۸٦/۸/٥
» نشست سران همسایگان خزر از منظر عملیات روانی :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» قدرت نفوذ رسانه و توان حرفه یی خبرنگار موثر در کسب مصاحبه های عمقی :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» کالبد شکافی عمليات روانی يک سفر :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» روز جهانی قدس :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» فاکس نیوز یا وولف نیوز :: ۱۳۸٦/٧/٤
» وایت بالانس در تلویزیون :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» شگرد فرافکنی در عملیات روانی :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» دیپلماسی رسانه يی :: ۱۳۸٦/٦/٩
» فیلم سینمایی در قالب مستند خبری :: ۱۳۸٦/٦/٥
» بحرانهای اسمی در رسانه :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
» تفاوت خبرنگاری نوشتاری و تلويزيونی :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» روزنامه نگاری چندرسانه یی :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» ردپا شگردی در عملیات روانی :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
» چالشهای فرا روی شبکه های تلويزيوني خبری اسلامی :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» تصاویر ویدئویی هدفمند خبری :: ۱۳۸٦/٤/٤
» نماد فراورده های خبری تلويزيونی :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» چند نکته در نوشتن خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» نگارش متن خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» بازگشت تفنگداران انگليسی به خلیج فارس :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» گزارش خبری - فيلم سينمایی بسیار کوتاه :: ۱۳۸٦/٢/۸
» تدوين گزارش خبری تلويزيونی :: ۱۳۸٦/٢/۳
» مديريت برداشت رسانه يی :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» کارکرد نماها در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
» گرفتن تصوير برای گزارش خبری :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» دانستنی های تصویربرداری :: ۱۳۸٦/۱/٥
» تلويزيون های خبری در قرن ۲۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» تمیهدات پیش از تولید گزارش :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» برداشتی از کارگاه خبرنگاری تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» نوشتن برای تصوير (۸) :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» جنجال بر سر اجرای حکم اعدام صدام :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» نوشتن برای تصوير (۷) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» نوشتن برای تصوير(۶) :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» نوشتن برای تصوير (۵) :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» نوشتن برای تصوير (۴) :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» نگارش متن تصوير (۳) :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» نشست نوشتن برای تصوير :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» رويداد از نگاه خبرنگار تلويزيونی (۲) :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» تجربه های نوشتاری یک خبرنگار تلویزیونی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
» ازمون درس اتاق خبر دانشجویان کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» نوشتن برای تصویر :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» نگارش خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» نبايدها در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» شناسه فراورده های خبری تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» نکته های کاربردی در خبرنگاری تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» مهندسی خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
» فارسی – زبان مشترک مردان سیاسی عراق :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» رستاخيز اطلاع رسانی در لبنان :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» يادمان " عادل " خبرنگار شهيد العالم در بغداد :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
» استوديو در غارهای تورابورا !!! :: ۱۳۸٥/٥/٥
» مقاومت در لبنان :: ۱۳۸٥/٥/٥
» زاويه دوربين در پوشش تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» سابقه در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» منازل چهارگانه تصويربرداری خبر :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» گرافیک در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٥/٤/٥
» صدای طبیعی در گزارش خبری تلویزیونی :: ۱۳۸٥/٤/۳
» پلاتو در گزارش خبری دو موضوعی :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ساده نویسی و وحدت رویه در خبر تلویزیونی :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» کارگاه بولتن خبری تلویزیونی :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» تنگناهای رقابت در کانون خبر :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» سردبيری خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» نرم افزاز های نوين در اتاق خبر :: ۱۳۸٥/۳/۸
» علت به روز نشدن وبلاگ :: ۱۳۸٥/۳/٥
» گاف بی بی سی در برنامه زنده :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» تصويرسازی رسانه در عرصه جهانی :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» مرامنامه خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» بازار جهانی خبرنگاران تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» گوينده خبر تلويزیونی :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» هدلاين در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» گزارش خبری تلويزيويی :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» پلاتو در گزارش تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/۱٢
» ساندبايت در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» قالب های سه گانه ارائه خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» پوشش زنده دردسرزا :: ۱۳۸٥/٢/٩
» نقش تصويربردار در پوشش زنده :: ۱۳۸٥/٢/۸
» کپشن در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/٢/٧
» نقش خبرنگار در پوشش زنده :: ۱۳۸٥/٢/٦
» کاربردهای پخش زنده :: ۱۳۸٥/٢/٥
» پوشش زنده :: ۱۳۸٥/٢/٤
» جزئیات محل وقوع رویداد :: ۱۳۸٥/٢/۳
» نمای نزديک :: ۱۳۸٥/٢/٢
» اخبار داغ :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» تصویربردار در صحنه :: ۱۳۸٥/۱/۳٠
» گفت وگو در مورد شيوه های نوين ارائه خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۱/٢٩
» روحیه جمعی در خبر تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» شفافیت گزارش تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» همايش حمايت از فلسطين :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» ارتباط تلويزيون با مخاطب :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» خبرنگاری تلويزيونی :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» تکميل چرخه سوخت :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» تصوير بازرسان ازانش :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» کلام نخست :: ۱۳۸٥/۱/٢٠