اهمیت سرعت يا صحت خبر در بنگاه خبری
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

خبر – گزارش رویدادی است که احتمال " صدق " یا " کذب " ان وجود دارد. این صدق و کذب هم در مورد " خبر " و هم در مورد " مخبر " وجود دارد.

 خبری از اساس " نادرست " ممکن است از سوی " بنگاه خبررسانی " صادق گزارش شود. این حالت به اعتبار بنگاه خبررسانی لطمه می زند.

راویان خبر یا همان بنگاههای اطلاع رسانی پیشتر انگشت شمار بودند. این نهادها در قرن بیست و یکم به مدد بهره گیری از فناوری نوین ارتباطی روند رو رشدی پیدا کرده اند.

 فناوری چندرسانه یی به هر فرد این امکان را می دهد تا در لوای اندیشه تعاملی هم "پیام فرست "  و هم " پیام گیر " باشد. در این حالت مسوولیت نظارت بر خدشه دار نشدن صدق " خبری " و "مخبری " از جایگاه کانونی برخوردار است.

 بنگاه خبر رسانی در عصر کنونی دو باره بایستی باز تعریف  شود. یک سایت اینترنتی می تواند نقش اطلاع رسانی ایفا کند اما تا تبدیل شدن به منبع خبر راه درازی پیش رو دارد.

  راز ماندگاری یک بنگاه اطلاع رسانی صدق خبری است. تبدیل شدن به منبع خبر در گرو اثبات " صدق مخبری " است.  این دو ویژگی صرفا در گذر زمان حاصل می شود.

دغدغه اصلی بنگاههای خبر رسانی اغلب در اولویت دادن به " سرعت " یا " صحت " خبر است. در دنیای رسانه های متکثر و متعدد – در برخی از مواقع دوم شدن از نظر ارسال خبر " درست " بسیار بهتر از اول شدن در ارسال خبری است که " نادرست " از اب دراید.

  تلویزیون به سبب اصالت دادن به تصویر کمتر در ورطه " کذب خبری " قرار می گیرد. گرچه این دشمن  اعتبار سوز در کمین همه بنگاههای خبر رسانی است. راه نجات از این گرداب - دقت درواره بانان خبر است.