تصويرگری رویدادهای تاريخی
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٦   کلمات کلیدی:

خبرنگاران تلویزیونی وارد حوزه های نوین شده اند یکی از این حوزه های جدید شامل بازسازی رویدادهای خبری تاریخی است که بازیگرانش هنوز زنده اند.

 خبرنگار تلویزیونی از دیرباز -تصاویر تازه  را روایت می کرد. یاران خبری اینک روایت های کهنه را تصویرگری می کنند.تاریخ پیش از این نوشته می شد اما اینک تاریخ به تصویر کشیده می شود.    

برای مخاطب -پیگیری مذاکرات سازش سوریه – اسراییل به میانچیگری امریکا کسالت بار است اما تماشای این روایت از دریچه دوربین جذاب است.

خواندن کتاب مذاکرات فلسطین و اسراییل به میانجیگری امریکا برای افکار عمومی خسته کننده است اما روایت این فرایند از زبان بازیگران قابل تحمل نر است.

مطالعه پیجاه سال جنگ و کشمکش اعراب و رژیم صهیونیستی بسی ملال اور است اما روایت  تصویری ان می تواند بیننده را  نگه دارد. 

ویژگی تصویرگری رخدادهای تاریخی :

 الف  بازیگران اصلی - رویداد را روایت می کنند.

ب : روایت بازیگران اصلی اغلب مکمل یکدیگر است.

ج : متنهای نریشن در روایت گری تاریخی اندک است.

د: تصوبرگری تاریخی ورود به لایه های درونی تر گزارش های خبری است.

ه : تصمیم سازان از فرایند روایتگری حذف شده اند . این موضوع موجب ساده شدن فرایندها          می شود.

و : تصویرگری رویدادهای کلیدی موجب باورپذیرتر شدن تاریخ می شود.

ز: جلوه های ویژه سینمایی و افکت های صوتی در تصویگری تاریخی استفاده نمی شود.

ح  : تصویرگری شامل رویدادهایی می شود که نقشی فرایندی در تحولات دارند.

ط: فضای مبهم دالانهای هزارتوی رخدادهای تاریخی به سالنی پرنور که هیچ زاویه پنهانی ندارد در ذهن مخاطب تغییر ماهیت می دهد.   

 brook  lapping" " که مقر ان در لندن است تصویرگری تاریخی شماری از رخدادهای برجسته را در خاورمیانه به سرانجام رسانده است. 

 فرایند گفت وگوی تاریخی که  ایهود باراک – حافظ اسد و بیل کلینتون رهبران پیشین اسراییل – سوریه و امریکا بر عهده داشته اند با نام " صلح دست نیافتنی " عرصه شده است.

  روایت تصویری این رویداد را باراک و کلینتون که اندکی پیرتر به نظر می رسند بر عهده دارند. حافظ اسد الان نیست.  خانم بوثینه شعبان مشاور ارشد اسد که نقش مترجم او را در گفت وگوها بر عهده داشت از جانب سوریه این رویداد را روایت می کند. خانم بوثینه هم اکنون وزیر مهاجرت سوریه است.