انتخابات مجلس هشتم در ایینه رسانه های خارجی
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

 جریان جنگ طلب نئو محافظه کار مسلط بر کاخ سفید پس از 11سپتامبر همواره کوشیده است تا طالبان و القاعده را نماد اسلامگرایی جلوه دهد. نماینده یی که تبلور خشونت -غیرعقلایی و مسوولیت ناپذیری است. 

 ایران در منطقه یی قرار دارد که اغلب امیران - سلاطین - پادشاهان و رییسان جمهور مادام العمر متحد امریکا بر ان حکومت می کنند.  الگو سازی از نظام مردم سالاری دینی موضوعی است که غرب مایل به تکثیر ان در منطقه نیست.

بنگاههای رسانه یی غرب می کوشند تا همواره چهره یی ناکارامد در حوزه اقتصاد – سیاست و فرهنگ و غیر دمکراتیک در حوزه اجتماعی از جمهوری اسلامی ارائه دهند.    انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 24اسفندماه با مشارکت افزون بر 60درصد مردم صورت گرفت. 

 رسانه های  بیگانه در قالب سه اپیزود اقدام به پوشش این رویداد کردند که مهم ترین محورهای ان ها در هریک از مراحل بشرح ذیل است:   

پیش از برگزاری

 1-   کوشش در مورد بایکوت انتخابات

 2-   برجسته کردن دیدگاه گروههای کم وزن سیاسی که خواهان تحریم انتخابات بودند

3-    ایجاد دلسردی برای مشارکت در انتخابات

 4-  بی رونق  جلوه دادن امادگی برای انتخابات

 5-  برجسته کردن رد صلاحیت ها

۶--نامناسب نشان دادن شیوه تبلیغات 

 ۷-غیررقابتی – غیرازاد و غیر مردمی نشان دادن انتخابات 

 در حین برگزاری انتخابات

 1 –مشارکت پایین مردم با تصاویر گزینشی

 ۲--یاداوری موضوع رد صلاحیت ها

 3-پیش بینی پیروزی اصولگریان با هدف القای غیر ازاد بودن ان

4-وجود جنگ قدرت میان گروههای سیاسی 

 5-تاکید دولت برای مشارکت مردم تا انتخابات را دولتی نشان دهند.

 6-زیر سوال بردن تمدید ساعت برگزاری انتخابات

 پس از برگزاری

 1-اعتبار زدایی از اصل انتخابات

 2-تردید افکنی در روند برگزاری انتخابات

 3-القا کاهش میزان مشارکت مردم در برخی از مناطق

4- بررسی روابط  میان مجلس هشتم و دولت نهم  و چالش های فرا رو