تصوير بازرسان ازانش
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

                            

    پرونده هسته يی ايران حدود سه سال است که با فراز و نشيب هايی دست کم ماهی يک بار  سرخط  شبکه های خبری قرار دارد.

 طبق گفته مقامهای ايرانی و اژانش بين المللی انرژی اتمی بيش از ۱۵۰۰نفر /روز از مراکز هسته يی بويژه اصفهان  و نطنز بازرسی شده است.

 ايران در زمره کشورهای عضو معاهده ؛ ان پی تی ؛ است و طبعا بازرسی ها در چارچوب  تعهدات اعضا و وظايف اژانس قابل ارزيابی است اما  اين موضوع قابل درک نيست که چرا حتی يک فريم تصوير از ورود اين بازرسان منتشر نمی شود.

 شايد اين نکته برای انانی که که می کوشند  ايران را به مخفی کاری متهم کنند بستر خوبی باشد .

...اما ايران از ديگر سو هر چه بتواند همکاری با ازانس که بعضا فراتر از تعهدات بوده است را در منظر افکار عمومی جهانی قرار دهد مطلوبتر خواهد بود. 

 خوشبختانه برای  نخستين بار ديروز  تصاويری از اين بازرسان از شبکه العالم پخش شد که در همه شبکه ها نيز بازتاب داشت . انتظار می رود که از اين پس بازرسان بار ديگر در قاب دوربين ها  مشاهده شوند.