قالب های سه گانه ارائه خبر تلويزيونی
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

 

  تقويت باور مخاطب به خبر در هر بنگاه خبری نوشتاری - شنيداری و ديداری در صدر اولويت  قرار دارد.دستيابی به اين هدف در تلويزيونی به علت نقشی که تصوير می تواند بر ذهن ببينده بگذارد اندکی سهل تر است.

شايد دست اندرکاران تلويزيونی مايل به ترويج گفته ( شنيدن کی بود مانند ديدن ) باشند زيرا مخاطبانشان را متقاعد می کند که چشم همواره واقعيت را می بيند.!

گفته های يک شخص چنانچه ارزش خبری داشته باشد معمولا به سه شکل که بصورت قراردادی amb- lvo و sb  ناميده می شود در يک بولتن خبری گنجانده می شود. 

چنانچه گوينده تلويزيون متنی را بر اساس اظهارات سخنران يا مصاحبه شونده بيان کند و در عين حال تصوير همان سخنرانی يا مصاحبه نيز وجود داشته باشد (ال وی او ) خوانده می شود. مدت زمان برای پخش اين قالب خبری معمولا ۴۵ ثانيه  است.

 شيوه اجرا به اين صورت است که پس از حدود ۱۵ ثانيه که گوينده شروع به قرائت متن خبر مربوطه را  کرد تصوير ان بدون صدای محيط پخش می شود.در برخی از مواقع نيز پس از پايان پاراگراف اول خبر يا هم زمان با رسيدن کلام گوينده به نام  فردی که خبر به نقل از او قرائت می شود  تصوير روی انتن ارسال می شود.   ( اين اقدام را معمولا تپ دادن تصوير ؛به ضمه ت و ساکن پ  ؛ می گويند.) 

ايران بار ديگر تصريح کرد که حاضر نيست فعاليت های هسته يی صلح اميزش اش را متوقف کند.

محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران در جمع مردم بوشهر در جنوب ايران گفت که تهران هيچگاه از حق خود در زمينه فناوری صلح اميز هسته يی دست بر نمی دارد و اين خط قرمز کشور است که هیچکس از ان عدول نخواهد کرد.

 برای پخش اين خبر-  پس از پاراگراف نخست همزمان با گفتن نام محمود احمدی نژاد - تصویر او بدون صدای محيط روی انتن فرستاده می شود. 

 شيوه ديگر ان است که هنگام پخش تصوير صدای اصلی هم با لول کم که موجب اختلال در کلام گوينده نشود پخش می شود.يعنی صدای اصلی(امبيانس) بصورت زير صدا گوينده روی انتن می رود.

ببينده در اين حالت با شنيدن صدای اصلی سخنران يا مصاحبه شونده  که بعضا توام با  صدای محيط است نسبت به خبر احساس نزديکی بيشتری می کند. زمان اين نوع خبر هم مانند (ال وی او ) است.

 قالب سومی که در خبر تلويزيونی کاربرد دارد بهره گيری از کلام اصلی مصاحبه شونده يا سخنران است.در اين حالت که (ساند بايت ) گفته می شود پس از انکه گوينده پاراگراف اول که نقش مقدمه را دارد بيان کرد- کلام ريييس جمهور با صدای خودش پخش می شود.  البته بايستی نام فردی که خبر از او نقل می شود در مقدمه اورده شود.

 توصيه می شود که مدت ساندبايت نبايستی از ۳۰ ثانيه بيشتر باشد. برخی از مواقع عين کلماتی که فرد بيان می کند نيز بصورت زير نويس روی صفحه تلويزيون حک می شود. اين شيوه بويژه در شبکه هايی که به غير از زبان اصلی فرد سخنران يا مصاحبه شونده پخش می شود کاربرد دارد.

 اين نکته نبايستی فراموش شود که در برخی از جوامع که ميزان باسوادی زياد نيست بهتر است کلام اصلی کلمه به کلمه ترجمه و با صدای فردی غير از گوينده اصلی خبر خوانده شود. اين موضوع به مخاطب کمک می کند تا تشخيص دهد جملاتی که گفته شد دقيقا ترجمه کلام سخنران يا مصاحبه شونده است.

انتخاب ساندبايت برای خبرنگار ممکن است اندکی دشوار باشيد زيرا مثلا بايد از ميان يک سخنرانی يک ساعته فقط ۳۰ ثانيه را انتخاب کند اما در هر حال تاثير گذاری ان روی مخاطب بيشتر است.