گوينده خبر تلويزیونی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

 

گوینده نقش صورت در پيکره بولتن خبری را ايفا می کند و برخی ان را پيشانی يا  ويترين بخش خبری قلمداد می کنند. گوينده با برقراری ارتباط با مخاطب از طريق قاب تصوير - انچه که دست اندرکارا ن خبر تدارک ديده اند بصورت مناسب در اختيار بيينده قرار می دهد.

 اعتبار سرمايه اصلی يک بنگاه خبری است و توانايی گوينده خبر- نقش کانونی را در حفظ و تقويت اين سرمايه دارد. صدا و تصوير دو ويژگی است که هنگام گزينش گوينده  مد نظر قرار می گيرد. 

 صدای حجم دار و بدون خش و تصوير فتوژنيک شرط لازم برای گويندگی خبر تلويزيون است اما کافی نيست. ادای درست حروف و کلمات و توانایی در بهره گيری مناسب از تن صدا  و مميک صورت هنگام قرائت خبر ضرورتی انکار ناپذير است. 

پيامهای کلامی وغيرکلامی که  بصورت اشکار و پنهان  در يک خبرگنجانده  شده است از طريق گوینده  به  بیننده  منتقل می شود. گويندگان در شبکه های خبری بازيگر نيستند بلكه يک خبرنگار حرفه يی محسوب مي شوند گرچه زيبايی شناسی و جذابيت های بصری همواره بايستی در تلويزيون رعايت شود.

  نترسيدن از دوربين - خونسردی و تسلط نسبت به انچه روی انتن می گويد  هم بايستی در گوينده خبر تقويت شود. 

 عثمان الطيف گوينده اهل ليبی العالم که ۲۵سال تجريه داشت سال گذشته هنگام رفتن به استوديو  برای  اجرای خبرساعت ۵/۲ بامداد بر اثر لغزيدن در برف - سرش به لبه ديوار برخورد کرد. وی نيم ساعت خبر را با سر شکسته خواند در حالی که هنگام  پخش گزارش خبرنگاران - خون سرش را پاک می کرد. او هم اینک به الجزيره پيوسته است.

  برخی بنگاههای خبری بويژه شبکه های عرب زبان با استفاده از ارایش تند و نوع لباس - گوينده خبر را تا حد يک مانکن پايين می اورند. اين شيوه در رسانه های حرفه يی جايگاهی ندارد.  گريم برای گوينده خبر فقط به ميزان استفاده از نوعی پودر( فون ) که به صورت می زنند تا نور استوديو منعکس نشود مجاز است.  

 پوشش اسلامی در گويندگان العالم ضروری است . اين سبک به ساير شبکه های ماهواره يی نيز در حال سرايت است. خديجه بن قنه که در زمره برجسته ترين مجريان خبر الجزیره است از دو سال پيش با  حجاب در مقابل دوربين قرار گرفت. اين پوشش حتی در تلويزيون کشورهای غيراسلامی هم در حال افزايش است.

شبکه های فرامليتی می دانند که اوايل بامداد به وقت ايران بيشترين بيينده را در شرق اسيا دارند از اين رو معمولا از مجريانی در اين زمان استفاده می کنند که اصالت اسيايی داشته باشند.  استفاده از مجريان رنگين پوست هم در شبکه های فرا مليتی امری عادی تلقی می شود. مردم با گوينده هم نژادشان راحت تر ارتباط برقرار می کنند. 

  نکته يی که در پوشش مجريان تلويزيون معمولا مد نظر قرار می گيرد نوع رنگ لباس و زمينه  پشت سر مجری (بگ گراند)است. گوينده رنگين پوست اگر لباس تيره پوشيده باشد و زمينه پشت سرش هم قهوه يی باشد برای مخاطب زياد خوشايند نيست.

 برخی از محدويت ها در بهره گيری از رنگ نیز بعضا ناشی از تنگناهای فنی است. چنانچه در خبر از زمينه کروماکی استفاده شود طبعا رنگ لباس گوينده نمی تواند ابی باشد. پشت سر مجری بعضا از طرحهای گرافيکی يا منظره هايی استفاده می شود که واقعی نيست و از طريق کروماکی ايجاد شده است.   

 گوينده در شبکه خبری فقط مسووليت قرائت خبر را بر عهده  ندارد بلکه در هر زمان ممکن است لازم باشد با خبرنگار يا ميهمان در مورد يک رويداد گفت وگو کند. نداشتن دانش لازم در باره موضوع خبری سبب از بين رفتن اعتبار رسانه می شود.

 سردبير يا تهيه کننده خبر همواره از طريق گوشی با گوینده خبر در ارتباط هستند.  گوينده بايستی امادگی لازم برای حوادث پيش بينی نشده را نيز داشته باشد.چنانچه گوينده تجربه لازم را نداشته باشد ممکن است ترکيدن يک نورافکن در استوديو موجب اختلال جدی در بخش خبری شود.

  گوينده بايستی همواره به ببينده نگاه کند.پيشتر گويندگان - خبر را از روی متن می خواندند و مجبور بودند بصورت مستمر سرشان را برای ديدن ورقه خبر بالا و پايين ببرند. اين موضوع با بهره گيری از اتوکيو برطرف شده است.

اتوکيو دستگاهی شبيه يک مونيتور کوچک است که در مقابل دوريبن قرار داده می شود و گوينده با استفاده از فشار دادن پا روی پدال ان اقدام به جابجا کردن خبرها می کند.استفاده از اتوکیو موجب می شود تا بيننده همواره  احساس  کند که گوينده با او در حال سخن گفتن است.  

 گويندگان ورزيده هر از گاهی برای پوشش خبربه مناطقی که کانون خبر باشد اعزام می شوند.  گوينده دست کم بايستی توانايی دبيری خبر را داشته باشد گرچه هم اکنون گويندگاه خبر که نقش سردبير را نيز ايفا می کنند کم نيستند.