بازار جهانی خبرنگاران تلويزيونی
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۸   کلمات کلیدی:

 

خبرنگاران در حقيقت شريانهاي اصلي تور خبرگيري در بنگاههاي خبري نوشتاري، شنيداري و ديداري از جمله تلويزيون هستند..

 

مخاطبان - قدرت و توان حرفه يي هر شبکه تلويزيونی  را در حضور يافتن به موقع در كانون رويدادها از طريق شبكه گسترده خبرنگاران و تصويربردارن می دانند.

 

نخستين چالشي كه براي مديريت حوزه خبرنگاران شبكه هاي فرامليتي وجود دارد، شناسايي افراد حرفه يي در مناطق جغرافيايي است كه براي مالکان – سهامداران و مدیران رسانه در اولويت قرار دارد.

 

فاصله مكاني، ارزشهاي فرهنگي، تنگناهاي قانوني، باورهاي ديني، هنجارهاي منطقه يي ، توان مالي و حتي سرد يا گرم بودن روابط ديپلماتيك ميان دولت ها در زمره عوامل تاثيرگذار در طراحي و سازماندهي اين حوزه مي باشد.

 

بهره گيري از خبرنگاران مقيم نسبت به اعزام خبرنگار به کانون رخدادها كه قرار است ماموريت خبري در آن صورت پذيرد -برتري دارد مگر آنكه ماموریت کوتاه مدت یا براي پوشش يك رويداد ويژه باشد.

 

نااشنایی بازبان، عدم شناخت منابع خبري، بروز احساس دلتنگي براي خبرنگار و خانواده اش - سخت بودن امد و شد بخاطر گرفتن رواديد و ...در زمره اصلي ترين مشكل هاي فراروي خبرنگاران اعزامي است.

 

به كارگيري خبرنگار معمولاً با انجام مكاتبه، دريافت زندگي نامه كاري و ارزيابي توان حرفه يي از طريق بررسي چند نمونه كار تلويزيوني صورت مي پذيرد. 

 

نيروی رسانه يی معمولاً پس از توافق اوليه بصورت ازمایشی به مدت يك ماه با شبكه هاي فرامليتي كار مي كنند و در صورت توافق دو طرف - منجر به بستن قرارداد يك ساله مي شود.

 

جذب نيروي حرفه يي تلويزيوني هم اكنون در قالب بازار نانوشته نيروي انساني رسانه يي صورت مي گيرد كه حتي دستمزد افراد بر اساس تجربه، تحصيلات و مهارت در حوزه گويندگي، دبيري و سردبيري و خبرنگاري تقريبا با اندكي تفاوت قابل چانه زنی است.

 

ايجاد تعادل در نگاه به رخدادهای خبری می طلبد که حتی در اتاق خبر نيز از همه مليت ها گردهم اورده شوند.

 

سياست بهره گيری از نيروهايچند مليتی در شبکه های عرب زبان از شاخ افريقا شامل مغرب - تونس - موريتانی و مصر تا سوريه - لبنان و فلسطين و کشورهای حوزه خليج فارس  را شامل می شود.

 

شبکه های انگليسی زبان نيز به استفاده از نيروهای انگلوساکسون  اکتفا نمی کنند بلکه حتی نيروهای  اسيايی و افريقايی نيز به خدمت گرفته می شوند. 

 

ايجاد چندين شبكه عرب زبان خبري طي سالهاي اخير البته موجب ايجاد جهشتي در حقوق نيروهاي حرفه يي تلويزيونی  شده است. جريان روان نيروي كاری که  در رسانه هاي تصويري وجود دارد، نمادي از اين بازار پويای رسانه يي است.

 

شماري از نيروهاي بي بي سي عربي پس از تعطيلي به الجزيره پيوستند. خانم عزه زفتاوي از بي بي سي به العالم آمد. رياض معسعس كه افزون بر 35 سال سابقه كار رسانه يي داشت هم از الجزيره به العالم پيوست. عثمان الطيف و عباس ناصر الز العالم به الجزيره رفتند و رياض محمد به العربيه رفت. شماري از نيروهاي جوان  شبکه های ملی و فرامليتی هم به الحره رفتند.

 

ايجاد شبكه هاي در حال تاسيس بي بي سي عربي و شبكه عرب زبان روسيه نيز موجب شده است تا موج تازه يي از جابجايي نيروهاي حرفه يي شروع شود. شبکه های انگليسی زبان روسيه و امريکای لاتين و شبکه انگليسی زبان در حال بنياد فرانسه هم خبری خوشايند برای خبرنگاران انگليسی زبان است. 

 

 حقوق و مزايا، شهرت بنگاه خبری - شرايط كار و خط مشی شبکه تلویزیونی از موضوعاتي است كه نيروهاي حرفه يي رسانه يي براي انتخاب محل كار در نظر مي گيرند.

 

مديريت در حوزه خبرنگاران بايستي درك درستي از شرايط روز بازار كار خبرنگاران داشته باشد و گرنه برداشتن حتی نخستين گام در اين مسير با دشواري مواجه مي شود.

 

 هدايت مستمر و بكارگيري خبرنگاران در چارچوب خط مشي رسانه تصويري البته كار چندان ساده يي نيست.

 

شبكه هاي تلويزيوني توانايي آن را ندارد كه در همه كانونهاي خبري اقدام به ايجاد دفتر و خريد دستگاههاي ارسال تصوير مانند (اس ان جي ) كنند.

 

ايجاد اين امكانات در برخي از حوزه ها مقرون به صرفه نيست و بعضي دولت ها نيز، مجوز لازم براي گشايش دفتر يا استقرار دستگاههاي ارسال تصوير براي شبكه ها صادر نمي كنند. اين موضوع بعضاً انحصار براي برخی شركتها را در پي داشته است.

 

برخي از شركتهاي خدمات رساني تصويري در دنيا وجود دارند كه به شبكه هاي تلويزيوني خدمات ارائه مي دهند. رويترز انگليسي و اي پي تي ان آمريكايي، اصلي ترين شركتهاي فعال در اين حوزه اند.

 

اخلاص تركيه، سواتل، پي ام سي سي فلسطين و بسياري از شبكه هاي تلويزيوني ملي نيز در كشورهاي محل استقرار -اقدام به در اختيار قراردادن امكانات فني به متقاضيان مي كنند.

 

اين شركتها نه فقط گروه فيلمبرداري بلكه حتي خدمات بعدي شامل تدوين و ارسال از طريق ماهواره نيز در اختيار شبكه هاي تلويزيوني قرار مي دهند.

 

 شركت هايي نيز هستند كه نقش واسطه را ايفا مي كنندو و كار يافتن خبرنگار طبق سفارش رسانه تلويزيوني را هم بر عهده مي گيرند. گردش نيروی حرفه يی در حقيقيت در چارچوب يک بازار جهانی است که همگان در صدد کسب سود مادی و معنوی از ان هستند.

 

 عدم اشنايی صاحبان بنگاههای خبری که در اين بازار پای می نهند ممکن است خسارت مادی و معنوی جبران ناپذيری را بر شبکه تلويزيونی تحميل کند.

 

انحصار در حوزه انتقال تصوير تلويزيوني در دنيا كاملاً مشهود است و اين احتمال دور از ذهن نيست كه روزي اين شركتها كه سكان هدايت اصلي ترين آنها در دست غربي ها است از ارائه خدمت به رسانه هايي كه در چارچوب تفكر آنان نگنجند، خودداري كند.

 

کمبود نیروی حرفه یی - نبود تجهيزات انتقال تصوير دست كم در برخي از كانونهاي اصلي خبري و نداشتن ماهواره مستقل یا ملي سه نقطه آسيب پذير رسانه هايي است كه تمايلي براي پيروي از جريان مسلط نظام اطلاع رساني بين المللي را ندارند.