نرم افزاز های نوين در اتاق خبر
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

 

اتاق خبر قلب تپنده هر بنگاه خبر رسانی نوشتاری  - شنیداری و دیداری است. نرم افزاز - سخت افزار و نیروی انسانی سه عنصر کلیدی این قلب می باشد.

تحول در هر سه عنصر چنان شتابان طی دو دهه گذشته در اتاق های خبر رخ داده است که نسل جدید بسختی قادر است با شیوه های گذشته کار کند و نسل قدیمی هم چنانچه سری به تحریریه های نوین بزند شگفت زده خواهد شد.

 نسل قديم و جديد که از ان نام می برم صرفا نوعی تقسيم بندی بر اساس تحول در نرم افزار است و مرز ان هم حدود يک دهه است. در اين چارچوب نسل نو را کم تجربه  و نسل قديمی را هم پير نمی دانم .!!! 

روزنامه خوانها سال ها از اختراع گوتنبرگ بهره مند بودند. حروف چینی نقش اساسی در نظام اطلاع رسانی داشت و استادان این حرفه سالیان دراز حروف سربی را به بهای اسیب دیدن چشم ها - دست ها و ریه هایشان با مهارت کنار هم می چیدند تا نظام اطلاع رسانی زنده بماند. ياد همه حروف چينان به خير باد. 

فراورده های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز به مدد تلکس در اختیار سایر رسانه ها قرار می گرفت. خبرنگار - خبری را روی کاغذ می نوشت و در اختیار سردبیر قرار می داد.

سردبیر اگر ان را در سطل اشغال زیر میزش نمی انداخت !!  برای (پانچ ) در اختیار متصدی تلکس قرار می داد.

خبر پانچ شده مجددا برای امضای نهایی در اختیار سردبیر قرار می گرفت و چنانچه مشکلی نداشت از طريق دستگاه نوار خوان ارسال می شد.

نوار تکلس که اندک تفاوتی با خط بریل داشت از طریق تعداد و مکان سوراخ ها خوانده می شد. اصلاح يک حرف - کلمه يا جمله در  نوار تلکس کاری بود که از دست هر کسی بر نمی امد. 

افراد ورزيده يی در واحد تلکس بودند که واقعا کارشان حيرت انگيز بود. برخی از انها سرعت انگشتشان در تایپ از سرعت کارکرد کليد ها بيشتر بود. يادشان جادوان باد.

خبرگزاری ها ی خارجی هم برای ارسال خبر از تلکس استفاده می کردند. صدای مستمر تق تق تلکس ها  ملودی ارام برای دروازه بانان خبر بود.

خبرها روی کاغذهای که بصورت رول بود چاپ می شد .برا ی ترجمه گاهی اوقات تا سه متر کاغذ لوله يی در اختيار مترجم قرار می گرفت.

 جست و جوی يک موضوع در خبرها مانند پيدا کردن سوزنی در کاهدان بود .دست کم تيتر يا  ليد همه خبرهای دريافتی بايستی خوانده می شد. ذخيره کردن خبرها هم  شیو ه يی ويژه داشت. 

تک تک خبرها از کاغذی که بصورت لوله بود جدا می شد. ورق های کاغذ بصورت بلند و کوتاه که ناشی از  تعداد پاراگرافها ی خبر بود برای بايگانی در کنار هم چيده می شد .

 رنگ و روی کاغذها در گذر زمان به زردی می گراييد و به مروز زمان کناره هايش پاره می شد. قدر جستجوگرهای هوشمند رايانه يی که در کسری از دقيقه واژه يی را  از ميان ميليارد ها پرونده اطلاعاتی پيدا می کند واقعا بايد دانست.    

 راستی فکر می کنيد اگر شما می خواستيد محورهای  عمليات روانی خبرگزاری ها در مورد  رويداد شليک موشک امريکايی به هواپيمای مسافری ايران را دريابيد چقدر  به درازا می کشيد.

گردش خبر و تصویردر اتاق خبر شبکه های تلویزیونی هم به این صورت است که خبری نوشته می شد. تصاویر مربوطه انتخاب و از سوی مونتورها ادیت می شد سپس هنگام قرائت خبر نوار از طریق رژی استودیو روی انتن ارسال می شد.

تدوينگرهای تيغ به دست چنان مهارتی در حذف فريم های تصويری  به دست اورده اند که کمتر از هنر حروف چينان و متصديان تلکس نيست. دعای خير بدرقه راهشان باد.  

 دست اندرکاران نسل نو مطبوعات شاید به ندرت حروف های سربی را دیده باشند. خبرنگاران خبرگزاری ها هم احتمالا تلکس را ندیده اند0 اما خبرنگاران در تلویزیون هنوز ممکن است به شیوه پیشین کار کنند.

این بدان معنا نیست که در این حوزه تحولی صورت نگرفته است بلکه سرعت بهره گیری دست اندرکاران بنگاههای خبری دیداری از نرم افزارهای نوين بسیار کند تر از همتایانشان در رسانه های نوشتاری است.

اتاق های خبر نوین تلویزیونی که نمونه یی منحصر به فرد ان دست کم در خاورمیانه در العالم وجود دارد بدون استفاده از کاغذ و نوار می باشد.

تصویر و متن های دریافتی از شبکه های اطلاع رسانی در یک رایانه بسیار پرقدرت مرکزی ذخیره می شود . همه دبیران از طریق رایانه هایشان به مخزن اصلی خبر و تصویر دسترسی دارند. خبر براساس تصاویر دریافتی و اطلاعات خبرنگار یا شبکه های خبری مکتوب تهیه می شود.

دبیر یا خبرنگار- تصاویر را تدوین و به پیوست خبر برای رایانه سردبیر ارسال می کند. سردبیر ان را براساس ارزشهای خبری در کنداکنتور قرار می دهد و برای پخش از طریق رایانه به استودیو ارسال می کند.

افزایش سرعت - کاهش زمان - کم شدن حجم نیروی انسانی و امکان تغییرات لحظه یی از مزیت های نرم افزارهای نوين است.

شبکه های خبری بصورت میانگین بیش از30بخش خبری دارند. اجرای این حجم خبر با استفاده از نوار و کاغذ بسیار دشوار است اما با استفاده از نرم افزارها ی جدید به سهولت میسر می شود.

وقتی فکس امد - تلگراف چيان که عمری به کارشان عادت کرده بودند مخالف بودند- وقتی رايانه امد - حروف چينان چندان به اسانی تن به تحول نمی دادند. 

وقتی عمر تلکس پايان يافت - متصديان ان احساس امنيت شغلی نمی کردند و الان نيز ممکن است گروههايی راضی به بهره گيری از نرم افزارهای نوين در اتاق خبر تلويزيون نباشند. 

 جايگزينی نرم افزارهای نوين به سرمايه گذاری - اموزش - امنيت شغلی و ... نياز دارد که طبعا برای نو شدن در عرصه رسانه که با سرعت سرسام اوری در حرکت است - فردا  دير است. 

بهره گيری از نرم افزارهای نوين در خبر تلويزيونی حتی برای شبکه های ملی نيز يک ضرروت است البته برای مقابله با مقاومت نيروها نياز به چاره انديشی مديريتی است.