رستاخيز اطلاع رسانی در لبنان
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٧   کلمات کلیدی:

بنگاههای خبری فراملیتی ممالک اسلامی در حال تجربه یک رستاخیر هستند. اوج این رستاخیز  در پوشش جنگ اسراییل بر ضد لبنان در حال نمایش است.

تحول در  رسانه های عربی - اسلامی در جنگ افغانستان جوانه زد. دوران کودکی این تحول   در حال سپری شدن است .

نیروی انسانی حرفه یی بصورت مستمر در حال افزایش است. دسترسی به تجهیزات نوین انتقال تصویر سهل تر شده است.این دو پاشنه اشیل بنگاهها ی خبری دیداری است. 

غیبت بنگاههای خبر رسانی غربی در یک رویداد دیگر به منزله بی خبری نیست. انحصار اطلاع رسانی به ارامی در حال شکسته شدن است.

بی تردید ۱۲جولای ۲۰۰۶ نقطه عطفی در ارایش سیاسی و نظامی نه فقط در خاورمیانه بلکه در گیتی است .

به نظر می رسد که این تاریخ در حوزه اطلاع رسانی نیز  می توان زمان رستاخیز  رسانه های دیداری غیر غربی  تلقی کرد.