مهندسی خبر تلويزيونی
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢۳   کلمات کلیدی:

 چینش خبر تلویزیونی در تاثیر گذاری روی مخاطب نقش کانونی دارد. تاثیر گذاری از اصلی ترین هدف های هر بنگاه خبری  است. بولتن خبر شامل دو بخش محتوی و شکل  است.

بایدها و نبایدها در محتوا متبلور می شود. مرامنامه شامل همین باید ها و نباید ها است. سیاست گذاری هم در این عرصه می گنجد.

  دروازه بانی خبر نخستین گام در این مسیر است.  پردازش اطلاعات هم در این حوزه قابل تعریف است. دروازه بانی و پردازش اطلاعات یک فرایند است. حالت پویا دارد. مدیریت خبر نقش هدایت کنندگی و ساماندهی این فرایند را بر عهده دارد.

تدوین مرامنامه و نظارت بر حسن اجرای ان ازدروازه بانی تا پردازش در حیطه مدیریت خبر  است .تغییر برخی سیاست های تاکتیکی هم در این زمره است.

 علوم انسانی حوزه یی است که همه مایلند بصورت حق به جانب در باره  ان اظهار نظر کنند.این دیدگاه ها  قابل احترام است.دشواری زمانی بروز می کند که صاحبان قدرت فرمان دهند که این تصورات بعضا غیر کارشناسی بایستی به همان صورت عملیاتی شود.

این حق مالکان بنگاه های خبری چه دولتی یا خصوصی است که سیاست راهبردی را برای رسانه تحت مالکیتشان تدوین کنند.

 شیوه عملیاتی کردن سیاست ها برای رسیدن به مقصود بی تردید به کار حرفه یی نیاز دارد . این نیز در حیطه کارکرد مدیریت خبر است.

  پوشیدن لباس دیپلمات بر تن کارشناسان رسانه یا  اندیشیدن دست اندرکاران رسانه با ذهنیت دیپلماتیک شایسته نیست.بسیاری از سیاستمداران هنوز هم از تبلیغات مستقیم احساس رضایت مندی بیشتری می کنند. 

 

 شکل ارائه هم نقشی کانونی در خبر تلویزیونی دارد. ساختاربندی بولتن خبری هم یک فرایند است. این فرایند از ضبط نخستین تصویر تا نحوه چینش بولتن خبری و اجرای گوینده استمرار دارد.

 راه کارها یی که برای حرفه یی شدن گرداوری - تهیه - تدوین و پخش خبر صورت می پذیرد  -مهندسی خبر گفته می شود. نیروی انسانی و فراورده های خبری دو عامل اصلی در مهندسی خبر  هستند.

 تصویر بردار – خبرنگار – دبیر - سردبیر و  گوینده در زمره عوامل نخست می باشند. اموزش رکن اصلی برای تدوین فراورده های خبری طبق معیارهای حرفه یی است.

    فراورده های خبری شامل بخش کوتاهی از مصاحبه ( ساندبایت)– خبر بدون تصویر متحرک (کپشن )– خبر باصدای محیط ( امبیانس ) –خبر با تصویر متحرک اما بی صدا ( ال وی او) – صدای طبیعی (نچرال ساند) گزارش خبری ( تدوین در اتاق خبر"وی سی " و ارسالی از خبرنگار"پکیج ")   می باشد.

 مدیریت خبر سفارش طراحی بولتن خبری را می دهد. هدف نهایی - باید ها و نبایدهای سیاسی  – مدت بولتن و زمان اجرا را ابلاغ می کند.

 چینش اجزا-  سبک اجرا – مخاطب شناسی  و رعایت اصول حرفه یی و طراحی مناسب ترین   مسیر برای دستیبابی به هدف در قالب مهندسی خبر معنا پیدا می کند.

 مدیریت خبر بر فرایند خبر بگونه یی نظارت می کند تا انچه برای قرار گرفتن در یک بولتن خبری تولید می شود مغایر با مرامنامه نباشد.

  مهندسی خبر نیز بگونه یی بر فرایند تولید فراورده های خبری نظارت می کند که منطبق بر اصول حرفه یی و معیارهای مدون در این عرصه باشد.

 یک بولتن خبری با ارم استیشن شروع می شود. مدت زمان ارم استیشن معمولا  15ثاینه است.اغلب شبکه ها از سه هدلاین پیروی می کنند. مدت هر هدلاین  6ثانیه است.

 گوینده یا گویندگان در بخش خبری با سلام و جمله یی کوتاه - بولتن خبری را شروع می کنند. استفاده بهینه از فراورده های خبری از اصلی ترین وظایف مهندسی خبر است.

 مهندسی خبر می کوشد تا هر انچه که اگر حذف شود از نظر زیبایی شناسی و اطلاع رسانی خدشه یی به بولتن وارد نمی کند – بدون مسامحه کنار بگذارد.

 احترام به وقت مخاطب بگونه یی است که حتی نگه داشتن یک ثانیه تصویربیهوده یا عبارت های اضافی رد و بدل شده میان خبرنگار یا کارشناس با گوینده نیز جایز نمی داند. 

گنجاندن دو خبر بدون تصویر متحرک پشت سرهم – بولتن خبری تلویزیونی را به رادیویی تنزل می دهد. استفاده مستمر از تصویرهای ارشیویی و غیر حرفه یی بودن فراورده های خبری نیزکارکرد مهندسی خبر را زیر سوال می برد.

 بیشتر مردم فرق میان رباعی با غزل را در شعر می دانند. تفاوت میان رمان با قصه نیز قابل کتمان نیست. خبرنگار نبایستی فکر کند که مخاطب تفاوت میان مصاحبه با گزارش را در حوزه خبر نمی داند.

 تصویر بردار خبری نیک می داند که شات ها بایستی حدود 5ثاینه باشد. اگر در یک شات که دوربین در حالت " پن " است 20ثاینه به درازا کشید – تلاش برای فراگیری اصول حرفه یی یا جست وجو برای تغییر شغلش را بهتر است مد نظر قرار دهد.

 گزارش خبری در حقیقت ساخت یک فیلم سینمایی حدود 90ثانیه یی است که شروع – فراز و فرود دارد.گرفتن تصویر برای گزارش خبری با فیلم سینمایی یا سریال تفاوت وجود دارد.

 دست کم 5گزارش خبری در یک بولتن خبری نیم ساعته گنجانده می شود. نریشن در گزارش بایستی با تصویرها همخوانی داشته باشد.  فراموش نشود نوشتن انشا روی تصویرهای عمومی  را  نمی توان گزارش خبری تلقی کرد.