نوشتن برای تصویر
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٥   کلمات کلیدی:

نوشتن متن برای تصویر - هنر برقراری تناسب میان کلام و تصویر است.تردیدی نیست که کیفیت تصویر نسبت به متن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مخاطب تصویر را بیشتر از متن باور  دارد.متن بایستی هماهنگ با تصویر نوشته شود. اگر این گونه نباشد هم تمرکز بیننده مختل می شود و هم در برخی موارد گوینده گیج می شود.

متن بایستی به تنهایی نیز معنادار باشند. خبرنگار به دلایل زیر نباید به بیتده بگوید که چه می بیند.

1- ممکن است به علت نقص فنی در اخرین لحظه  امکان پخش تصویر میسر نشود.

2- ممکن است حتی به علت سرفه گوینده همزمانی تصویر و کلام به هم بخورد. تصور کنید که در متن گفته شود که رزیم صهیونیستی غزه را با موشک هدف قرار داد. نیروهای مقامت نیز در پاسخ اقدام به پرتاب موشک بسو ی مناطق اشغالی کردند.

سرفه و عذرخواهی پس از ان دست کم سه ثانیه به درازا می کشد که طبعا روی متن نخست - تصویر متناسب با جمله دوم پخش می شود.    

3- بیینده بایستی این مجال را داشته باشد که برداشت شخصی از تصویر داشته باشد.

تصاویر خبری یک منبع مورد اعتماد است. تصاویر می تواند خبر ارسالی را تایید یا تکمیل کند.ممکن است ان را نیز نقض کند. پس حتما پیش از نوشتن خبر – تصویر را ببینید.  

تصویر  را نوعی سرمایه بدانید. هنگام دیدن تصویر محتوای ان را جست و جو کنید. 

خبر تلویزیونی با محدودیت زمان روبرو است.زمان از سرمایه هم مهم تر است. پرحرفی و لفاظی بیهوده است .صداقت در  اختصار و ایجاز است.  

مفاهیم بسیار در قالب کلمات اندک بهتر از مفاهیم اندک در قالب کلمات بسیار  است. هنگام ویرایش در حذف کلمه ها بی رحم باشید . متن بارها باید غربال شود. 

 خبرنگار تلویزیونی بایستی فرق میان اهمیت و ضرورت را درک کند. 

هرچه متن کوتاه تر باشد تعداد خبرهای زیادتری می توان در بحش خبری گنجاند.خبرنگاران تازه کار نگرانی دارند که متن شان از نثری فاخر تر برخوردار باشد.

افراد مجرب و حرفه یی دغدغه صحت –دقت و جامعیت دارند.کوشش شود که سبک نگارش حرفه یی تر باشد.