ازمون درس اتاق خبر دانشجویان کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٦   کلمات کلیدی:

  

تهیه pkg در باره واکنش مجلس شورای اسلامی به قطعنامه۱۷۳۷

 زمان : حدود ۹۰ثانیه

  شامل :

1- سه فقره                      sound bite

2-یک صدای طبیعی    natural sound

3-نمای معرف         stablishing shot

4-مکان پلاتو           piece  to camera

متن نوشتاری pkgرا در جلسه ازمون بهمراه داشته باشید.

تصاویر مورد نیاز را تا روز ۱۴/۱۰/۸۵اعلام نمایید تا برای تدوین روی رايانه هاي اتاق خبر ريخته شود.

در صورتی که مایل هستید پلاتو با تصویر خودتان باشد و گرفتن تصاویر را نیز  کارگردانی کنید با دفتر اینجانب ( 2727)تماس بگیرد.