رويداد از نگاه خبرنگار تلويزيونی (۲)
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی:

پیش از آغاز نوشتن متن خبر برای تصویر- این سؤالات را از خود بپرسید:

·       آیا رویداد ارزش خبری دارد؟

·       به چه اطلاعاتی درباره آن نیاز دارم؟

·       چه بخشی از آن به زندگی مخاطب ارتباط دارد؟

·       چه نکته جالب توجه، غیرمعمول یا تازه یی در آن وجود دارد؟

رویدادی خبر محسوب است که یا جالب توجه باشد یا با زندگی بیننده مرتبط باشد. درغیراین صورت یک واقعیت است، نه خبر. بنابراین، حتی در مورد جزئی ترین وقایع، به بخش های قابل توجه و ارتباط آنها با مخاطب بپردازید.

 خبرهای معمولی ممکن است بنظر خسته کننده برسند: "رئیس جمهور خواستار مطالبه سهم مالیاتی دیگری است". اما اینکه شما هرروز درباره چنین وقایعی مطلب می نویسید، دلیل برآن نیست که برای مردم مهم نباشند.

 مالیات به زندگی روزمره بسیاری از مخاطبان ارتباط دارد. می تواند به معنای نخوردن غذاهای گران یا عدم توانایی خرید اتومبیل جدید یا تعمیرات منزل باشد. شاید حذف کلاس های شیمی در یک مدرسه محلی برای شما یک خبر معمولی باشد، ولی برای مادری که فرزندش به رشته پزشکی علاقمند است، مساله بسیار متفاوت است.

بنابراین، به اهمیت خبر توجه کنید. به این فکر کنید که چگونه حتی رویدادهای کوچک می توانند مخاطب را تحت تأثیر قراردهند.

 این همان چیزی است که توجه آنان را جلب خواهد کرد. همواره نخواهید توانست هر رویدادی را به زندگی مخاطبان ارتباط دهید، ولی با این حال ارزش تلاش کردن را دارد.

بارش برف در شهری که مخاطب در آن زندگی می کند برای او مهم است. اما بارش برف در نیویورک به مخاطبی که در شهر دموین زندگی می کند نه مربوط است و نه برای وی جالب توجه، مگر اینکه تقریباً یک متر برف در یک شبانه روز باریده باشد و رفت و آمد شهر را مختل کرده باشد. در این صورت می تواند مهم و دارای ارزش خبری باشد.

 بله، همه اخبار ارزشمند و جذاب نیستند. به جای پرداختن به رویدادهای کم اهمیت، اخبار منحصر به فرد و غیر معمول را جستجو کنید. کدام خبر توجه شما را به خود جلب می کند؟ این همان خبری است که مخاطب شما را نیز به خود جذب خواهد کرد.

به این مثال توجه کنید. سالها پیش، رئیس جمهور روسیه، بوریس یلتسین، دچار سرماخوردگی شد. این خبر می توانست خبری کاملاً کسل کننده باشد. ولی به دلیل وجود یک ابهام گفتاری این خبر تبدیل به یک رویداد خبری ارزشمند شد؛.رییس جمهور روسیه بوریس یلتسین دچار سرماخوردگی شد. این یک خبر بین المللی است زیرادر گذشته مقامات روسیه واژه سرماخوردگی را برای تلطیف عناوینی همچون حمله قلبی، که حاکی از یک بیماری جدی است، استفاده می کردند.

سخنگوی کرملین تأکید می کند که یلتسین دچار یک التهاب تنفسی شده است و به مطبوعات هشدار می دهد که از جنجال برانگیزی خودداری کنند. وی می افزاید که رئیس جمهور 66 ساله روسیه در بیمارستان بسر می برد و تاکید می کند که یلتسین هنوز در رأس حکومت قرار دارد و دستورات خود را از طریق تلفن صادر می کند."

اگر از نظر زمانی در مضیقه بودید و باید متن را در فاصله زمانی کوتاهی تهیه می کردید، ممکن بود فقط جمله اول را بنویسید و از توضیحات بعدی صرفنظر می کردید. اختصار مهم است ولی همواره نمی تواند جایگاه اول اهمیت را به خود اختصاص دهد. حذف هر کدام از جملات مثال می توانست خبر را به یک مطلب بی اهمیت و غیر قابل توجه تبدیل کند. (به کاربرد برخی جملات مرکب نیز توجه کنید: با وجود اینکه کاربرد جملات ساده در ارجحیت قراردارد، ولی همواره ممکن یا لازم نیست. با اینکه بکارگیری جملات ساده مطلوبتر و خوشایندتر است ولی گاه جملات مرکب کاربردی ترند.)

 این بیانگر این مطلب است که نگارش قوی تنها در گرو سادگی کلام نیست، بلکه قابلیت توجه و قوت بخشیدن به مطالب و اجزاء نیز مدنظر می باشند. در واقع، دیدگاه شما در جایگاه نویسنده متن همان عاملی است که شما را به  عنوان یک نویسنده  متمایز می سازد و به متن و مهارتهای شما اعتبار می بخشد.

انبوهی از اطلاعات روزانه بر سرراه شما قرار دارد و این شما هستید که با دیدگاه گزینشی خود باید اخبار مرتبط و مهم را تمییز دهید. هنر خبرنویسی تلویزیونی، در انتخاب مطالب برجسته و ارائه صریح آنهاست.

نکات مهم

 ·       آیا رویداد ارزش خبری دارد؟

·       خبرهای منحصر به فرد و غیر معمول را جستجو کنید.

·       آنچه توجه شما را برمی انگیزد، می تواند برای مخاطب نیز قابل توجه باشد.·       کاربرد جملات ساده مطلوب تر است اما همواره عملی نیست.

پرسش:

1-   هدف خبرنویسی تلویزیونی چیست؟

2-   چهار اصل اولیه خبرنویسی تلویزیونی کدامند؟

3-   چرا هر کدام از این اصول حائز اهمیتند؟

4-   چه تفاوتی میان "رویداد" و "متن" وجود دارد؟

5-   چه خصوصیتی به رویداد ارزش خبری می بخشد؟