همايش حمايت از فلسطين
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٦   کلمات کلیدی:

سومين همايش حمايت از مردم فلسطين که چهره های خبرساز مبارزی همچون خالد مشعل رييس دفتر سياسی حماس - رمضان عبدا.. شلح رهبر جهاد اسلامی و ... شماری از رييسان و نمايندگان مجلس از گوشه و کنار دنيا در ان گرد امده بودند روز جمعه در تهران شروع به کار کرد.

 

       عبدالعزير الدويک رييس مجلس  فلسطين نيز که  به سبب ممانعت صهيونيست ها از شرکت در همايش بازمانده بود قرار  شد از  طريق ارتباط ماهواره يی بصورت زنده  با شرکت کنندگان سخن بگويد. 

  عبدالعزيز رکورد اداره مجلس از طريق ماهواره را در دنيا شکسته است. شماری از اعضای حماس که در غزه يا کرانه باختری رود اردن با رای مردم به مجلس راه يافته اند به علت تهديد صهيونيست ها مبنی بر دستگيری اجازه سفر به رام ا.. را ندارند.

  عبدالعزير طبق برنامه قرار بود پس از  رييس جمهور احمدی نزاد سخنرانی کند. همايش در تهران با نيم ساعت تاخير شروع شد اما فقط استوديو خالی العالم در رام ا.. را می ديدم که هر از گاهی فارس صرفندی خبرنگار  از جلوی ان رد می شد. 

  زمان به سرعت می گذشت اما خبری از الدويک نبود تا اينکه اندک اندک دلهره در چهره فارس صرفندی از يک سو و ساير دوستان خبری در تهران هويدا شد. گفته شد که الدويک از صبح برا ی سخنرانی به يک روستا در حومه رام ا..  رفته است.

                 رام ا.. مقر دولت خودگردان از زمان ياسر عرفات است اما هر زمان جنگجويان اسراييلی ان را به محاصره در می اورند و تانکها در شهر جولان می دهند. غزه نيز شهر کوچکی است که می توان در کمتر از يک ساعت  پيمود ولی صهيونيست ها با ايجاد مقرهای متعدد بازرسی بعضا تا ساعت ها فلسطينيان را معطل می کنند. 

فقط پنج دقيقه به پايان سخنرانی رييس جمهور مانده  بود اما هنوز از الدويک خبری نبود. تصميم گرفته شد که گفته شود با جلو انداختن سخنرانی نبيه بری رييس مجلس لبنان زمانی گرفته شود تا رييس مجلس فلسطين برسد.ناگاه تصوير عبدالعزيز الدويک که قصد داشت روی صندلی استوديو  العالم در رام ا.. بنشيند ديده شد. 

  ظاهرا پيام تاخير الدويک هنوز به مسوولان جلسه نرسيده بود و مهندس عربيون مدير مونيتورينگ العالم هم بی درنگ تصوير را روی مونيتورهای سالن  فرستاد . دوستان نفس راحتی کشيدند از اينکه برنامه بدون اشکال اجرا شد.