برداشتی از کارگاه خبرنگاری تلويزيونی
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی:

مایکل دیلاهای از کارشناسان ارشد خبرنگاری تلویزیون است .او مدتی پیش یک کارگاه  اموزشی در قطر برگزار کرد. چکیده این دوره بی تردید مفید است.  فراموش نشود کسب مهارت در گرو تمرین عملی مستمر است.  

قاعده :

شاید تنها قاعده یی که در رسانه تلویزیون بتوان از ان نام برد این است که قاعده و قالب مشخصی در این حوزه نیست.

 بهتر است فقط از مواردی سخن گفت که ذهن انسان – اطلاعات متنی و تصویری را درک می کند.

 این دیدگاه شاید بتواند ما را به این قاعده نزدیک کند که بیننده را نباید دچار سردرگمی و سرگردانی کرد مگر انکه این موضوع هدف باشد.

هماهنگی :

پیش از شروع برای تهیه گزارش با تصویر بردار صحبت کنید.تصویربردار را در زمینه همه موارد از جمله نحوه تدوین و چگونگی روایت رویداد اگاه سازید.

نظر مشورتی تصویربردار را در مورد نما ها جویا شوید. چنانچه وسیله خاصی مورد نیاز است نیز پیش از رفتن به محل به او اطلاع دهید.

داستان خبری :

بعد از انتخاب موضوع و قبل از هر چیز باید به این چهار پرسش  پاسخ دهید:

1.  موضوع گزارش چیست ؟

2.  از کدام زوایه به موضوع نگاه کنیم ؟

3.  ایا امار و ارقام - درستی روایت را تایید می کند؟

4.  آیا این روایت برای تلویزیون مناسب است یعنی آیا می توانیم به تصاویر دلخواه دست یابیم ؟

بسیاری از افراد با پاسخ ندادن به سوال سوم دچار اشتباه می شوند به عنوان نمونه تهیه گزارش کمبود پزشک در ایران  سال ۸۵ که کمبود پزشک ندارد کاری بیهوده است . این گزارش سه دهه پیش بسیار جذاب بود. 

معمولا وقتی به اطلاعات اساسی در ارتباط با موضوع دست می یابیم که کار از کار گذشته یعنی زمانی که تصویر برداری شروع شده است.