دانستنی های تصویربرداری
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٥   کلمات کلیدی:

استفاده از سه پایه دوربین :

برخی از تصویربرداران ترجیح می دهند که دوربین را در تمام مدت کار با دست حمل کنند, در صورتی که گرفتن برخی نماها  مانند نماهای نزدیک یا در انتهای زوم با استفاده از سه پایه دوربین بهتر است. به یاد داشته باشید که یکی از وظایف خبرنگار حمل سه پایه دوربین است .

نماهای پی در پی : 

 اساس گزارش تصویری به نمادهای پی در پی است , برای برداشتن تصاویر مناسب به وقت زیادی نیاز دارید. بعضی مجبور می شوند برای دستیابی به تصویر بهتر رویداد را تکرار کنند .

تکرار و بازی :

گاهی اوقات منطقی است اگر  از شخصی که تصویر می گیرید بخواهید که یک حرکت معینی را مانند پیاده شدن از ماشین و وارد شدن به ساختمان را تکرار کند.

 هرگز نخواهید یا حتی سعی هم نکنید  از فردی بخواهید که یک بازی احساسی را تکرار کند , مانند اینکه از مادری بخواهید که فرزند خود را دو باره در مغازه ای سیلی بزند .

مصاحبه ها :

سعی کنید با افرادی که پشت میز نشسته اند مصاحبه نکنید .به نما بعد و عمق ببخشید . مصاحبه ها را دارای تحرک بیشتری کنید و اگر ممکن و مناسب بود زمانی با افراد مصاحبه کنید که در حال انجام کاری هستند مانند رانندگی , تهیه غذا یا اطو کردن لباس .

برای کوتاه کرن مصاحبه ها  از تدوین مناسب استفاده کنید و برای هر مقطع بیش از 30 ثانیه در نظر نگیرید , مگر آنکه شخص به موضوعی هیجان انگیز و یا عاطفی بپردازد .

می توانید دو تا 3 مقطع از همان مصاحبه را در یک گزارش تصویری واحد به کار ببرید ولی از کاربرد تصاویر کسل کننده بپرهیزید .

هنگامی که تصویر بردار از یک مصاحبه واحد استفاده می کند و آن به چند قطعه پیوسته تقسیم می کند ( همراه با توضیحات بالای نماها ), آنچه بدست خواهد آمد یک گزارش تصویری نیست بلکه برش های ناخوشایند از یک مصاحبه طولانی خواهد بود.

چارچوب :

هنگام تصویر برداری مصاحبه از چارچوب صحیح , نور مناسب و بعد کادر و تصویر مطمئن شوید. دقت کنید زمینه های نامناسب نیز در کادر قرار نداشته باشد (مانند وجود برگ های درخت و یا سیم برق عمودی شکل به گونه ای که روی سر مهمان یا مصاحبه شونده روییده باشد ).