گرفتن تصوير برای گزارش خبری
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱٥   کلمات کلیدی:

 اگر گزارش شما حاوی بیش از یک مصاحبه بود, سعی کنید از جوانب مختلف ( زوایای متعدد) تصویربرداری کنید تا پس از تدوین مطمئن شوید که آنها به یک سمت نگاه نمی کنند .

 اگر گزارش درباره یک درگیری بود بعضی ها طرفدار و برخی علیه جریان بودند , بهتر است هر مجموعه را در یک سمت قرار داد تا برای بیننده شناختن نماینده های هر گروه آسان گردد و این کار این حس را به بیننده القا می کند که دو گروه رودروی یکدیگر ایستاده اند و به مناظره می پردازند , گویی در دو طرف یک میز در استودیو نشسته اند .

 زاویه دوربین :

 تصویر برداری یک مصاحبه با دوربین که از زاویه بالا به میهمان نگاه می کند , این حس را القا می کند که هدف تنزل شآن مهمان است و برعکس اگر زاویه دید دوربین از پایین به بالا باشد , بنظر بالا بردن شآن میهمان خواهد بود و در هر صورت دوربین را در سطح دید چشم و یا کمی کمتر از این میزان قرار دهید . گاهی مجبور خواهید شدکمی از این قاعده تخطی کنید, آن هم برای جای دادن بعضی اشیا در زمینه تصویر.

خردسالان و سالمندان :

هنگام مصاحبه با خردسالان و سالمندان , خود و دوربین را در سطح دید آنها قرار دهید .

خط :

 این همان خط محوری است که بین دو شخص یا دو چیز امتداد پیدا می کند و خط حرکت را نشان می دهد در مصاحبها این خط بین بینی شرکت کنندگان امتداد می یابد . در مسابقه فوتبال این خط از خط بازی پیروی می کند و زمین بازی را از وسط و بین دو دروازه قطع می کند . هنگام تصویربرداری و تدوین حتی الامکان سعی کنید از این خط عبور نکنید و اگر مجبور شدید با استفاده از نمای کلوزآپ یا یک نما روی همان خط, دو نما را از هم متمایز کنید .

نماهای پیوندی (Cut aways ) :

بیشتر انواع تصویر از جمله مصاحبه ها , به صرفه جویی در وقت و حرکت از طریق استفاده از نماهای پیوندی دارند . مطمئن شوید که بعضی از این نماها را گرفته اید و اینکه آنها متناسب با موضوع هستند مثلا اگر با پزشکی مصاحبه نموده اید , تصویر گوشی وی روی میز می تواند مناسب باشد ولی تصویرتاج محل بر روی دیوار کتابخانه ممکن است مناسب نباشد مگر آنکه فردی درباره سفرش به هند صحبت کند , معمولا نماهای نزدیک در مصاحبه ای که مهمان از عواطف و احساسات خود با حرکت دستانش توصیف میکند , مناسب خواهد بود .

 نماهای سوال برانگیز :

 از گرفتن چنین نماهایی بپرهیزید , مگر آنکه قصد پاسخ گویی به آنها را داشته باشید , بعنوان مثال : اگر باقیمانده کلوچه ای را روی میز فردی به تصویر کشیدید , هدف از این کار چیست ؟ یا اگر از نمای Pan استفاده کردید و آن را ناتمام قطع کردید , این سوال برای بیننده پیش خواهد آمد که : حرکت دوربین به چه چیزی منتهی می شود .

مصاحبه با افرادی که هویت خویش را پنهان می سازند :

روش های مختلفی برای مصاحبه با اشخاص وجود دارد بدون آنکه هویت آنان فاش گردد . آسانترین روش تاریک نمودن ( سایه افکندن بر ) صورت آنهاست , یا نشان دادن سایه آنها بر دیوار و تصویر آن را گرفتن است .

اطمینان مجدد :

در انتهای مصاحبه مجددا از کیفیت صدا وتصویر اطمینان حاصل کیند , پیش از آنکه مهمان محل را ترک کند .