کارکرد نماها در خبر تلويزيونی
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٠   کلمات کلیدی:

Pops  :

این اصطلاح بر مصاحبه های کوتاهی اطلاق می شود که درباره یک موضوع واحد و در خیابان با مردم تهیه می شود و معمولا برای گسترش موضوع استفاده می شود, اما به عنوان روشی ناقص و حاکی از تنبلی برای تظاهر به انجام یک کار پژوهشی بزرگ به شمار می رود , بنابراین هنگام استفاده از آن جانب احتیاط را رعایت کنید.

 سعی کنید همواره به سوالاتی که مطرح می کنید با استفاده از همان کلمات قبلی پای بند باشید , هنگام تدوین می توانید تکرار سووالات را بردارید و جوابها را پی در پی قرار دهید . همواره به یاد داشته باشید که زاویه دوربین را تغییر دهید .

صدا همراه تصویر:

بجای نریشن و برای ایجاد تنوع از کلمات مهمان استفاده کنید، اجازه بدهید او به تنهایی رویداد را شرح دهد، شما آن واقعه را با تصویر شرح دهید.

هیجانات:

هیجاناتی که در چهره انسانها وجود دارد، تاثیر گذارتر ازاشیا و جامدات است، به عنوان مثال تصاویر آتش سوزی اگر با تصاویر شاهدان عینی توامان شود، از اثر گذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

 همواره نماهای احساسی نزدیک را جست و جو کنید، اما به یاد داشته باشید تکرار حالات هیجانی و احساسی غیر ممکن است، اگر آنها را از دست بدهید، برای همیشه از دست داده اید.

نمای آغازین:

بیشتر اوقات ، نمای آغازین مهمترین نمای گزارش است این نما به مثابه قلابی است که بیننده را توسط آن به دام می اندازید و تا انتهای گزارش نگه می دارید.

 اگر نمای که نمای معرف خوانده می شود اول قادر به جذب مخاطب نباشد، آنها را از دست خواهید داد. بدون تامل در نمای اول، دست از تصویر برداری نکشید.

نماهای نمادین:

اینها نماهایی هستند که در عرض سه ثانیه قادر به بیان سی ثانیه نریشن هستند، به عنوان مثال نماد فروپاشی دولت بعثی عراق، سقوط مجسمه صدام حسین بود. برای هر رویداد، نماهای نمادین بخصوصی وجود دارد، و شما باید پیش از تصویر برداری به آنها خوب فکر کنید.

آرشیو:

استفاده از آرشیو، چه از تصویر یا از فیلم، روش پویایی برای نقل هر رویدادی است که با گذشته در ارتباط است. به یاد داشته باشید دو نوع آرشیو وجود دارد: آرشیو نهادها و سازمانها و آرشیو شخصی.

هر کدام از ما آلبومی از تصاویر خانوادگی داریم( یا یک نوار ویدیوبی) هنگامی که گزارش شما درباره شخص معینی است از او یک آلبوم بخواهید، و اگر یکی از تصاویر آلبوم امکان برانگیختن عواطف و احساسات را داشت(مانند تصویر فرزندی که از دنیا رفته است) دوربین را روی صورت او زوم کنید. سپس دوباره تصویر برداری کنید ولی این بار دوربین از پشت شانه شخصی که به تصویر نگاه کنید روی تصویر زوم شود، در حالیکه در دستان اوست تکرار احساسات امکان ناپذیر است.

صداهای طبیعی:

صداهای طبیعی بعد سوم تلویزیون است، که باعث می شود تصویر روی صفحه تلویزیون دارای دو بعد باشد، صداها همواره در زندگی روزمره ما وجود دارند، پس اجازه بدهید در گزارش ها هم وجود داشته باشند.

می توانید جهت انتقال از مکانی به مکان دیگر از صداهای طبیعی به مدت دو سه ثانیه استفاده کنید مانند: انتقال از داخل به خارج، مهم آن است که به صدا اجازه دهید کار خود را انجام دهد

فهرست نماها:

تدوین فهرست نماها، با زمان شروع و انتهای آنها، به شما و تدوینگر  کمک خواهد کرد، به تدوینگر مونتور در یافتن سریع نمادها، و به شما در تصویر نمادها هنگام نوشتن تدوین روی کاغذ.