مديريت برداشت رسانه يی
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٩   کلمات کلیدی:

فرایند نبرد در قرن بیست و یکم به ارامی در حال دگرگیسی است. جنگ افکار بر جنگ ابزار غلبه یافته است .عرصه نبرد از سنگرها به رسانه ها کشیده شده است. صفحه تلویزیون کانون معرکه جنگ پاک شده است.!!

حربه فریب بصورت شگفت اوری از دست ژنرالها گرفته شده است. بییندگان جنگ واقعی را روی صفحه تلویزیون می بینند اما گویی به تماشای فیلم سینمایی نشسته اند. این خوشایند نیست اما واقعیت است.

" اسب تراوا " روزگاری شاهکار نقشه های جنگی بود.جنگجویان یونانی درون ان پنهان شدند تا پس از انکه به عنوان غنیمت به دست نیروهای حامی شهر تراوا به درون قلعه برده شدند - شبانه بر دشمن بتازند.

جنگجویان این عصر نیازی به کلاهخود ندارند .شمشیر به دست نمی گیرند و در اسب تراوا پنهان نمی شوند. بدون روادید و فارغ از دلهره -مرزهای ملی را در هم می نوردند. درون خانه تک تک شهروندان وارد می شوند.

دانش و هنر در نبردهای جدید بصورت شتابان در حال نو شدن است. عملیات روانی نامی است که بر این سبک جنگ گذاشته شده است. افکار عمومی هدف اصلی طراحان نبردهای نوین است. مهارت در این شیوه زیاد شده است.

الن دالس رییس پیشین سیا روزی گفته بود - چنانچه از بمب شیمیایی استفاده شود حداکثر می توان مردم یک محله - شهر یا یک کشور را کشت یا مسموم کرد اما اگر دروغی خوب ساخته و پرداخته شود می تواند نه فقط مردم یک روستا - شهر یا یک کشور را بلکه مردم یک قاره یا حتی جهان را مسموم کرد.

مرحله نوین اما سران و تصمیم گیران کشورها در سیبل قرار گرفته اند. شگرد جدید مدیریت برداشت ( PERCEPTION  MANAGEMENT ) ناميده می شود.

در این راهکار بر خلاف عملیات روانی که روی افکار عمومی صورت می گیرد کار بسیار پیچیده تر است. اصول و قواعد حاکم بر این نبرد که رهبران و نخبگان را هدف قرار می دهد بمراتب علمی تر نيز می باشد.

طراحان در مدیریت برداشت می کوشند - به ارامی و در گذر زمان چنان اندیشه مقامهای ارشد کشور هدف را تحت تاثیر قرار دهند که باب میل انان تصمیم گیری کنند یا دست کم از میزان زیان واکنش هایشان بر ضد خود بکاهند.

برای کشیدن نقشه در این عرصه نیاز به شناسایی سنگرها - میدانهای مین و شمار جنگ افزارها نیست. تدوین هدف راهبردی - درک روشن فرایند تصمیم گیری و شناخت صحیح از باورها و تاریخ طرف مقابل سه اصل طلایی برای معماران عملیات مدیرت برداشت می باشد.

پیشگامان این میدان معتقدند که دستکاری اطلاعات به مراتب بهتر و اسان تر از تغییر دادن باورها و ارایه شواهد ساختگی و دروغین است.

بسیاری از رهبران دنیا روزانه بصورت مستمر اقدام به تماشای تلویزیون یا خواندن مطبوعات می کنند.این فرصت مناسبی است تا طراحان مدیریت برداشت اسب تراوا را نه به کاخ که به درون مغز رهبران بفرستند.

جلب توجه مقامهای ارشد کشور هدف و ارائه اطلاعات مناسب برای مشغول نگه داشتن انان نخستین گام در این مسیر است. ارائه اطلاعات بایستی بگونه یی باشد که با حافظه تاریخی و تجربه تصمیم گیران سازگاری داشته باشد0

 مدیریت برداشت یک فرایند است که به ارامی و در گذر زمان ثمر بخش است . در گذر زمان نبايستی ميزان ارائه اطلاعات به یکباره دچار فقر يا انبوه شود . اين موضوع شاخک های ارزيابی اطلاعات تصميم سازان کشور هدف را حساس می کند.

نبود راهبرد رسانه یی در یک کشور - پاشنه اشیل برای اجرای موفقیت امیز مدیریت برداشت است. وجود رسانه های وابسته یا ازاد که پیامهای ارسالی را بنا بر توصیه یا ناخوداگاه به زبان محلی منتشر کنند هم از عوامل موثر در شکل گیری این فرایند است.

 میزان همبستگی پیامهای ارسالی با مطالبی که در رسانه های کشور هدف چاپ یا پخش می شود حکایت از موفق یا ناموفق بودن مدیریت برداشت است.

ترجمه بدون پالایش دهها خبر- گزارش یا مقاله از شبکه های تلویزیونی و مطبوعاتی وابسته به طراحان عملیات مدیریت برداشت بی تردید کار را راحت تر می کند.

در برخی کشورها بعضا این پیام ها که کشف ان نیز چندان اسان نیست در قالب بولتن بصورت مستقیم در اختیار مقامهای ارشد قرار می گیرد. چنین روشی ضریب کارایی را بالا می برد.

نکته جالب این است که برخی سران افریقایی حتی خبرهای کشورهای تحت حاکمیت شان را نیر از رسانه های فرامرزی پیگیری می کنند. مدیریت برداشت در این ممالک بسیار خوب جواب می دهد.

بسیاری از دیپلماتها معتقدند - اگر شبکه های تلویزیونی خبری جهانی برای یک لحظه در اتاقشان خاموش شود احساس تنهایی می کنند.

برخی چنین می اندیشند که پیش از رفتن به سر میز مذاکره بایستی یک بولتن خبری را ببینند تا فضای مذاکره دستشان بیاید.نحوه برخورد شبکه های تلویزیونی فراملیتی با تصمیم گیری رهبران به ملاکی برای درستی یا نادرستی کارکرد انان  تبدیل شده است.

بسیاری از سیاستمداران برجسته بین المللی پس از هر نشست يا سخنرانی - پای تلویزیون می نشینند تا بازتاب ان را ببیند.هنگام برنامه نیز بصورت مستمر چنان رفتار می کنند تا هنگام پخش از تلویزیون جذاب تر باشد .

این موضوع را دست اندرکاران رسانه ها می دانند و از این رو معماری مدیریت برداشت با وجود پیچیدگی - چندان سخت نیست.