تدوين گزارش خبری تلويزيونی
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳   کلمات کلیدی:

تدوین روی کاغذ:

بیشتر خبرنگاران تدوین روی کاغذ را نمی پسندند، زیرا وقت زیادی می گیرد ، در حالی که بکار گیری این شیوه برای خبرنگاران جوان باعث صرفه جوی در وقت می شود.

 خبرنگاران با تامل در ساختار منطقی و ظاهری گزارش تصویر برداری شده، زمینه را برای صرفه جویی در مدت زمان صرف شده برای تدوین جهت یافتن چار چوب اصلی رویداد را فراهم می کنند.

امتیاز دوم این روش آن است که در صورت بروز تسلسل غیر منطقی در تدوین ، این امکان هست که  توین گزارش  دو باره روی کاغذ بازنویسی شود. این موضوع اگر در پای میز تدوین  روی دهد وقت و انرژی زیادی را می گیرد - به خصوص اگر از سیستم خطی linear استفاده کنید.

تدوین :

تهیه گزارش خبری بی شباهت به تهیه یک وعده غذایی نیست. مرحله پیش تولید: انتخاب مواد غذایی لازم،     تصویر برداری: خرید مواد غذایی،    تدوین : پخت غذا.

اهمیت تدوین به اندازه است که ممکن است یک مونتاژ نامناسب، یک فیلم با مضمون و تصاویر عالی را به شکست بکشاند و برعکس .

 اساس بر ایجاد تنوع است، برش و ترکیب هر نما با همان زمان اولیه، باعث ایجاد ریتم کندی می شود . در هر حال هرگز در زمانی که دوربین در حال حرکت است، به برش و ترکیب تصاویر نپردازید، زیرا این کار تنها از تدوین گرهای حرفه یی بر می آید.تصویر برداران حرفه یی معمولا در گرفتن شات های ۳دقیقه یی تبحر دارند.

اولویت کلام یا اولویت تصاویر :

بحث در این زمینه به اندازه عمر تلویزیون قدمت دارد اولویت کلام , روش سریع تری است , ولی  روش دوم هنری تر اما کندتر است .

روش دیگری وجود دارد که امتیاز هر دو روش قبلی را در بر دارد بدین ترتیب که تصاویر را ببینید- متن را بنویسید سپس در انتهای کار آن را ضبط کنید .

 مدت هر قطعه از متن اندازه گیری می شود و پس از تدوین صحیح تصاویر , مکان مناسب برای هر قطعه صوتی تعیین می شود و بدین ترتیب کمیت وقت تعدیل می شود و در جاهای مناسب - صداهای طبیعی به ان افزوده می شود .

اگر فقط یک گزینه وجود داشت که بایسیتی در ان متن یا تصویر را تصحیح کنید  همواره گزینه تصحیح متن را انتخاب کنید , زیرا بازنویسی کلمات آسان تر از تکرار تدوین است .

در نهایت و هنگام پایان یافتن مونتاژ فیلم ( تصاویر و مصاحبه ها ) به ضبط متن گزارش بپردازید و از ابتدای کار با تدوینگری که صدایتان (نریشن ) را روی گزارش قرار می دهد همراه باشید , صداهای طبیعی را به عنوان پس زمینه نگه دارید , با کم و زیاد کردن میزان صدا  و  تمرین بیشتر بر مهارت شما در این روش افزوده می شود.