چالشهای فرا روی شبکه های تلويزيوني خبری اسلامی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱۱   کلمات کلیدی:

اندیشه همسان سازی  اقتصادی – فرهنگی و سیاسی  به سرعت در گیتی در حال اوج گیری است. تفکر دهکده جهانی دیگر نام غریبی نیست.

ارتباطات مبتنی بر رسانه های تصویری در زمره کانونی ترین ابزار بسترساز این تفکر است. سرمایه گذاری  فراوان در حوزه راه اندازی شبکه های  خبری 24ساعته نمادی از پای بندی به این دیدگاست.  

 موحدان و ملحدان در این که زمانی حکومت واحد جهانی یا حکومت جهانی واحد شکل خواهد گرفت هم نظرند. مادی گرایان مسیر شکل گیری این حکومت را در یکسان سازی  اقتصاد – سیاست و فرهنگ  در جهان می دانند.

  صاحبان اندیشه های مبتنی بر ارزشهای اسلامی  نیز به ارامی در حال بهره گیری از رسانه های نوین تصویری هستند. گام نهادن در این مسیر منوط به چاره اندیشی برای ایجاد زیرساخت های نرم افزازی و سخت افزاری است.

تلویزیون بر سه پایه هنر – علم و فن استوار است . نیروهایی که در این حوزه کار می کنند بایستی  به هنر زیبایی شناسی تصویری – علم برقراری ارتباط با مخاطب و فن بهره گیری از تجهیزات نوین انتقال پیام اشنا باشند.  

 برخورداری از نیروی حرفه یی گام نخست برای رقابت در این حوزه است. ایجاد مرکز اموزشی برای دستیابی به این هدف پیشنهاد می شود.

  تصاویر تلویزیونی اغلب در انحصار شبکه های قدرتمند غربی است. 90درصد مردم دنیا تصاویر خبری را از  زاویه دید دوربین بنگاههای خبری تصویری رویترز انگلیسی و ای پی تی ان امریکایی مشاهده می کنند.

 راه برون رفت از این دایره – کاشتن دوربین دیگری  در صحنه رخدادهای گیتی می باشد. تشکیل بنگاه گرداوری تصویری با مشارکت شبکه های تلویزیونی همسو شاید گامی در این مسیر باشد.

پرتاب ماهواره مستقل به فضا بصورت مشارکتی از سوی نهادهای خبری غیر وابسته به نظام سلطه هم راهی است که می تواند بر احتمال در تنگنا قراردادن شبکه های همسو غالب شود.

  جمهوری اسلامی گامهای نخستین را در این حوزه  برداشته است. شتاب در اجرایی کردن این طرح ها از دغدغه های اینده خواهد کاست.