روزنامه نگاری چندرسانه یی
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٢٤   کلمات کلیدی:

 ساختار - ابزار و سبک روزنامه نگاری نوین بصورت شتابان در حال دگرگیسی است. روزنامه نگاری که 15سال پیش بارنشسته شده است اگر سری به تحریربه های جدید بزند بی تردید مشاهداتش را بیشتر به رویا شبیه می داند.

 لپ تاب جایگرین قلم و کاغذ شده است. خبر  از صدها کیلومتری از طریق تلفن همراه برای سردبیر خوانده یا نسخه مکتوب ان برای رایانه سردبیر ارسال می شود.

 دیگر کسی مجبور نیست در چاپخانه حروف را از چپ به راست پهلوی هم قرار دهد.حروف سربی فقط در موزه ها قابل دسترسی است.   

صدای تلکس دیگر در تحریریه روزنامه ها و خبرگزاری ها شنیده نمی شود. متصدی تلکس از فرهنگ تحریریه ها رخت بربسته است.

افکار عمومی به رسانه های جدید تمایل بیشتری پیدا کرده است. خبرنگاران هم می کوشند به نیاز مخاطبانشان به نحو شایسته یی واکنش نشان دهند.

  لشکری از خبرنگاران در فضای مجازی صاحب ستونند. بسیاری از روزنامه ها پیش از انکه روی دکه ها قرار گیرند در اینترنت قابل دستیابی است.

شمار کسانی که روزنامه ها را از طریق فضای مجازی مشاهده می کنند بعضا چند برابر مشترکان  است. تب نوشتن در فضای مجازی به قدری بالاست که هر فردی مایل است به او روزنامه نگار چندرسانه یی گفته شود.

  هیاهوی فراوان موجب شده است مرز خبرنگاری چند رسانه یی اندکی مبهم باشد. روزنامه نگار  همین که نخستین مطلبش را روی اینترنت قرار داد مایل است نشان رسانه نگار بگیرد.

 برخی بر این باورند اگر عکسی یا تصویری متحرک در کنار مطلبشان گذاشتند بی تردید بایستی نامشان در فهرست پیشتازان در حوزه چند رسانه یی قرار گیرد. شما چگونه می اندیشید؟