نشست (رسانه ها ؛ژنرالهای جنگ نرم )
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۳٠   کلمات کلیدی:

نشست (رسانه ها ؛ژنرالهای جنگ نرم  ) در دانشکده خبر برگزار شد. ژنرال هماره با نظامی گری توامان بوده است. نظامیان نیز طبعا با قدرت عجین بوده اند. چنین وانمود شده است که جنگ نیز وظیفه ذاتی ژنرال ها است.

به نظر می رسد اما رسانه ها برای تغییر ماهیت جنگ امده اند یا دست کم باید این گونه باشند.به دیگر سخن ؛ خبرنگاران - نه ژنرال اند نه سیاستمدار . وظیفه انان نیز جنگ نیست که شاید روایتگری با هدف پیشگیری از ان در زمره مسوولیت هایشان باشد. 

 شاید اگر نام این همایش هم (رسانه ها ؛ معماران افکار عمومی ) بود به کارکرد ان نزدیک تر می شد. بهر روی خبرگزاریهای  فارس  - ایسنا  و ایرنا  از سخنرانیم چنین گزارش کرده اند.