تعارف در برنامه های گفت وگو محور خبری

" سلام بر شما همکار عزیزم  و همکاران در پخش خبر سیما که زمینه این ارتباط را برقرار کردند و سلامو روز بخیرحضور شما بینندگان بخش خبری ساعت ...   "  این فقط بخشی از مکالمه زنده یک خبرنگار تا دو سه سال پیش با بخش های خبری ساعت 14یا 21 بود.   زمان مناسب برقراری ارتباط  زنده خبرنگار با میهمان از طریق تلفن یا " اس ان جی" در یک بخش حدود120ثانیه در نظر گرفته می شود. 10ثانیه پرسش و 30ثانیه پاسخ یعنی سه سوال و سه جوابرا شامل می شود.  تحول تازه در بخش های خبری موجب شده تا گفتن واژه هایی که ارزش خبری ندارد کاهش یابد. ضرباهنگ تند اجرای خبر در ابتدا اندکی نامتعارف بود اما به ارامی مطلوبتر شده است .   برنامه های گفت وگو محور خبری از ان رو که زمان بیشتری دارد طبعا شمار زیادتری از واژگان غیر خبری در ان رد وبدل می شود. فکرش را بکنید که در یک برنامه سه میهان باشد. مجری علاوه بر سلام و علیک با بینندگان و تک تک میهمان - دست کم دو دقیقه را نیز صرف تبریک یا تسلیت مناسبت ها می کند. هر میهمان نیز دست کم دو دقیقه برای سلام و احوالپرسی با مجری - سایر میهمانان و بییندگان سپری می کند. انان نیز مناسبت ها را تبریک یا تسلیت می گویند. هفت تا هشت دقیقه اغازین برنامه که طبق اصول حرفه یی بایستی جذاب ترین یا حداقل به مهم ترین بهانه خبری پرداخته شود - صرف موضوعاتی می شود که از ارزش خبری چندانی برخوردار نیست. به نظر می رسد که ضرباهنگ تند در بخش های خبری بهتر است به برنامه های خبری نیز تسری داده شود. شروع این موضوع نه فقط برای مجریان که برای میهمانان هم اندکی دشوار و البته غیر معمول می باشد.   فرهنگ صرفه جویی در زمان و بهره وری بیشتر از وازگان بهتر است در برنامه های گفت وگو محور خبری نهادینه شود. این در چارچوب اخلاق و اصول حرفه یی سودمند تر است.

/ 2 نظر / 29 بازدید
باف

smnazem.blogfa.com خاطرات زندانشه و نوشته های صوفیگرانه اش مخالفت کنین

مهدیه پوریادگار

سلام راستش وقتی یکی چه در حین مصاحبه و چه در حین گفتگوی خبر پر گویی می کند و الفاظ و کلمات غیر خبری بکار می برد دوست دارم خف.....البته با عرض پوزش از بینندگان عزیز و خوانندگان ....[گل]