مدل نوین ارزیابی تحولات پس از انتخابات در فضای سایبر

    واژه سایبر به ارامی در حال فراگیر شدن است. بسیاری معتقدند که مرز واقعیت و مجاز کم رنگ شده است و ممکن است در حال از بین رفتن باشد اما شاید وقتی دیگر!!!!    روزگاری "‌چانگ تزو " از رهبران " ذن "خواب می بیند که  پروانه شده است . صبحگاهان به این می اندیشد که " ایا من مردی هستم که خواب دیدم پروانه شده ام "یا " پروانه یی هستم که خواب می بیند یک مرد شده است"‌. این اوج بی مرزی دنیای  واقعیت و مجاز است.   دنیای سایبر هم همان در هم تنیدگی خواب و بیداری و مجاز و واقعیت را دارد. رویا و مجاز بر خلاف بیداری و واقعیت از قوانین مربوط به زمان - مکان و مسافت پیروی نمی کند.  فضای سایبری – شهروند سایبری - فرهنگ سایبری - تجارت سایبری - حمله سایبری و... هم  در زمره واژگان نام اشنا برای هردست اندرکار حوزه ارتباطات است.   تولید کنندگان پیام با بهره گیری از فضای سایبر با تک تک مخاطبان بصورت دو سویه ارتباط برقرار می کنند. کانون اصلی در این پیام رسانی تعاملی توجه به محتوا ست.  فضای سایبر البته فقط  "‌وب "‌ را در بر نمی گیرد. تلویزیونهای ماهواره یی دیجیتالی – بازیهای رایانه یی – چت روم ها – شبکه های اجتماعی و ... را هم می توان در این حوزه قلمداد کرد.  تصویرسازی برجسته ترین کارکرد فرستنده پیام در فضای سایبر است. مدل لوزی که مبتنی بر چهار پارامتر واقعیت REALITY - قدرت POWER– هویت جهانی IDENTITYو فراواقعیت  HYPER REALITYاست شاید بهترین تببین کننده کارکرد رسانه های سایبری در قرن بیست و یکم باشد.   همه رخداد بر بستر مبتنی بر واقعیت شکل می گیرند اما در فرایندی متشکل از قدرت و هویت جهانی به گونه یی بازافرینی می شوند که ثمره ان فرا واقعیت خواهد بود.   تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در فضای سایبر به نظر می رسد در قالب مدل لوزی " RIPH  " قابل تحلیل باشد. شما هم  یک بار موضوع را ازمایش کنید.

/ 3 نظر / 23 بازدید
نوحی

استاد بزرگوار پیام خصوصی دارید

نوحی

استاد بزرگوار سلام بی شک راهنمایی جنابعالی در این مدت خصوصا مورد ذکر گردیده بسیار مورد تقدیر و تشکر حقیر بوده و در این مورد سپاس مجدد خودرا اعلام میدارم امیدوارم در دیداری حضوری بتوانم قدردان حضرت عالی گردم هماره تشکر و خدمتگذار و قدردانم - در صورت لزوم با مشخصات ارسال شده نزد جنابعالی در هر مورد در خدمتم - با تجدید احترام - ابوالفضل نوحی

محمد مهدی

So What?