زاویه دید در گزارش خبر تلویزیونی

گزارشی که کمتر از 2دقیقه است نباید بیش از یک زاویه دید داشته باشد. همیشه این قاعده را در نظر داشته باشید که موضوع ساده مساوی است با یک پیام ساده در امتداد زاویه یی ساده. اگر گزارش تا 3 دقیقه باشد، موضوع را می توان از 2 زاویه مورد بررسی قرار داد و پیام غنی تری ارائه داد. اگر مدام از زاویه یی به زاویه یی دیگر برویم ممکن است مخاطب از دیدن گزارش منصرف شود پس باید با نشانه های کافی مانند نماهای تصویری، ‌صداهای مختلف و ... کار را ارائه کرد. برای نشان دادن زوایه دید ،‌ یک جدول فرضی را در نظر بگیرید که ستون عمودی ان " چه کسی " و ستون افقی ان "چه چیزی " است. بهترین زاویه، زاویه عمودی است   یک خط عمودی بهترین وسیله برای بیان پیام است. از ابتدا تا انتهای جدول ،‌ پاسخ به سوالهای یکسان است. دیدگاه متفاوت مصاحبه شوندگان هم می تواند پیام اصلی را منتقل کند. زاویه ی رایج، یک خط مورب در این سبک که بسیار هم رایج است، هرکس فقط در حیطه تخصصی خودش اظهار نظر می کند. این گزارشها از اهمیت یکسانی برخوردارند.در پایان هم هیچ ارزش اطلاعات افزوده ای در پی نخواهد داشت. یک زاویه راحت، خط افقی خط افقی شامل پیام های احتمالی در گفتار هر شخص است که به خاطر معلومات ، اعتبار یا تجربه منحصر به فردش انتخاب شده. نکته یی که نباید فراموش بشه اینکه اگر خط به صورت زیگزاگی باشه ،  زاویه یی وجود نخواهد داشت. وقتی خط دارای پیچ و خم می شود، گزارش از پیامی به پیام دیگر، بدون هیچ توالی منطقی پیش می رود. در این صورت بیننده تحت تاثیر آشفتگی اطلاعات قرار می گیرد. اگر خبرنگار نتواند پیام گزارش را به طور شفاف منتقل کند و جای خالی پیام حس شود ،‌ بیننده خودش پیام دریافتی را انتخاب خواهد کرد. تفسیرهای متفاوت افراد از یک گزارش بیانگر چنین هرج و مرجی است که بسیار هم می تواند خطرناک باشد. برخی رسانه ها بعضا به سبب انتقال نادرست پیام مجبور می شوند از مخاطبان عذرخواهی کنند. جدول " چه کسی/چه چیزی " به خبرنگار برای تعیین زاویه ی دید کمک می کند. زاویه تا حد امکان باید سازگار انتخاب شود. برای تصویر برداری یک مستند یا حتی تخیلی باید این مساله رعایت شود. جدول "چه کسی/ چه چیزی" باید به یک جدول کاری بسیار ساده برای گروه خبری تبدیل شود. هر شخص باید محل فیلمبرداری " لوکشین " و زمان مخصوص خود را بداند. این نوع چارت کاری به شما در اماده سازی منابعتان کمک می کند. این موضوع شما را قادر می سازد تا بدانید کجا می روید و دنبال چه چیزی هستید. درگیر شدن همه افراد گروه از مهمترین ارزش های این کار  است.

/ 1 نظر / 41 بازدید
شادمانی

سلام از مطلبتون استفاده کردیم تشکر[گل]