سندروم غلبه حاشیه برمتن درخبر تلویزیونی

گزارش پیچیده ترین و حرفه یی ترین فراورده خبر تلویزیونی است. بهره گیری توامان صدا – تصویر و متن برای اقناع مخاطب بی تردیدکار ساده یی نیست. هر نمای تصویری بایستی به دقت انتخاب شود. تک تک واژه ها نیز وقتی مناسب در کنار هم چیده شود معنای درستی را به مخاطب القا خواهد کرد.  تصویر و متن بسان دو خط موازی در تلویزیون عمل می کنند. خبرنگاران حرفه یی تلویزیون معتقدند که تصویر نسبت به متن از اصالت بیشتری برخوردار است. هنر- دانش و تجربه تصویربردار می تواند زمینه ساز شکار نماهای مناسب باشد. تبادل نظر خبرنگار با تصویربردار پیش از حضور در کانون خبر البته نکته کلیدی در بهره وری بهینه از لحظه هااست.  نوشتن متن گزارش تلویزیونی نه فقط مشکلی برای خبرنگاران تازه کار که دغدغه اصلی برای خبرنگاران حرفه یی نیز هست. نحوه روایت – نگارش متن و ترکیب  سه محور اصلی گزارش است. برای روایت یک قصه ضرورت دارد که در وهله نخست موضوع گزارش مشخص شود.ساختار و ترتیب زمانی رویداد از دیگر مواردی است که در روایت گزارش موثر است. برخی خبرنگاران صاحب سبک اند اما برخی مرددندکه چگونه رویداد را روایت کنند.سندروم غلبه حاشیه بر متن بخاطر گرایش بدون توجیه حرفه یی به نرم خبر در حال همه گیر شدن است. این سندروم موجب شده است تا روایت  رویدادها بسوی کاریکاتوری شدن پیش برود.

سندروم غلبه حاشیه بر متن نه فقط چینش واژگان را در بر گرفته است بلکه بر تار و پود تصاویر هم تنیده شده است.درمان سندروم تسلط حاشیه بر متن در این است که بپذیریم فراگیر شدن ان نوعی بیماری رسانه یی است.

/ 4 نظر / 24 بازدید
علی

ای کاش بیماری درمان شود.

نوحی

سلام بر استاد استادان - خیلی خوشحال هستم که پس از مدتی نسیتا طولانی !! دوباره زیارت مجازیت کردم همیشه پایداریت را آرزو دارم راستی کم پیدایی ؟ میتونم خواهشی کنم ؟ توی خصوصی بهت میگم ممنونتم

خیلی مفید بود. ممنون