ساندبايت در خبر تلويزيونی

 

بولتن خبری درالعالم همانند ساير شبکه های تلويزيونی فرامليتی  در قالب های ۵ -۱۵-۲۸و ۵۵دقيقه يی تدوين می شود يعنی روزانه ۳۵بخش خبری اجرا می شود. ساندبايت در زمره فراورده های خبری است که سردبيران می کوشند در بولتن خبری بگنجانند.مدت زمان ساندبايت معمولا ۳۰ ثانيه است البته بعضا در شرايطی ممکن است تا حدود يک دقيقه نيز برسد.

 سردبیران ملزم هستند که در هر بخش خبری در عين حال که به زمان پای بند هستند هنر زيبايی شنایی تصويری - مهارت استفاده از امکانات فنی و دانش انتقال پيام را نيز به خدمت بگيرند تا رغبت مخاطب به پيگيری بولتن خبری افزايش يابد.

 ساند بايت در زمره فراورده های خبری است که معمولا به بولتن خبری نه فقط تنوع می بخشد بلکه بر سنديت ان نيزمی افزايد. فراموش نشود که با اين همه بکارگیری ساند بایت (Sound-bite) برگرفته از مصاحبه ها يا سخنرانی های ضبطی, باید محدود به مواردی گردد که کاربرد آنها توجیه پذیر باشد.

مصاحبه در رسانه يا حقایق و اطلاعات معینی را در اختیار مخاطب می گذارد که رویداد خاصی را توصیف می کند و آن را می شناساند يا با ايجاد زمينه اشنایی با  صاحب رای, قضاوت یا دیدگاه خاصی - بعدی از شخصیت سخنگو را آشکار می سازند.

کم ترین هدفی که بکارگیری ساندبایت در بولتن خبری تلويزيونی دنبال می کند, اطلاع رسانی است.تجربه نشان می دهد ساندبايت ها در صورتی که هدفمند باشد نقش نسبتا ماندگاری  در ذهن بیننده برجای می گذارد.ساند بایت  نظر شخص سخنگو را منتقل می کند و اهمیت و اعتبار او را به مخاطب  می رساند و به گزارش بعدی انسانی می دهد.

خبرنگار می گوید: امام خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در نخستين سخنرانی پس از ورود به ايران در بهشت زهرا فرمودند که دولت تشکيل می دهد وبه شذت دولت بختيار را سرزنش کرد.

ساند بايتی از امام خمينی که مشغول سخنرانی در بهشت زهرا پخش می شود که شخصا می فرمايند  " من توی دهان اين دولت می زنم .من دولت تعيين می کنم  من به پشتوانه اين ملت دولت تعيين می کنم  ".

 طبعا پخش خبر دوم مستند تر - گوياتر- تاثير گذار و در ذهن مخاطب ماندگار تر خواهد بود.  اين توانايی است که فقط در انحصار تلويزيون است.  کسانی که خبر را می سازند رو در رو می بینیم و نام و سمت سخنگو را هنگامی که سخن می گوید, بصورت زیر نویس روی صفحه تلویزیون می بینیم.

مصاحبه یی که با شاهدان عینی صورت می گیرد, معمولاً جزئیاتی از رویداد را در اختیار ما قرار می دهد که با هیجانات وعواطف سخنگوی شاهد واقعه آمیخته شده است. سخنان شاهدان عینی, بینندگان را در درک بعد انسانی رویداد کمک می کند. ساند بایت ها, واقعه را به سطح وجدان بینندگان منتقل می کند, بطوری که آن را درک می کنند, و با آن ارتباط عاطفی پیدا می کنند.

" اقای ساعی وقتی که قهرمان جهان شديد چه احساسی داشتيد " - اقای پرودی وقتی خبر پيروزی در انتخابات رياست جمهوری ايتاليا را شنیديد چه کرديد.  

برخی ساندبايت ها نيز از ان رو که از افرادی است که  نظرشان را با روش های متمایزی بیان می کنند, مدتی طولانی در ذهن باقی می ماند. این افراد با دیدگاه های عجیب و شگفت خود بر اطلاعات مخاطب می افزایند.

بعضی ساندبايت ها در حقيقت دريچه يی برای نفوذ به اعماق شخصیت افراد است. اگر یک وزير دارای فصاحت بیان و دیدگاه نافذی باشد, شنیدن سخنان او برای مخاطب ضروری است. حتی اگر این شخص فصاحت بیان نداشته باشد, بطوری که حتی نتواند یک جمله مفید هم بیان کند, مخاطب نیاز دارد که بر این امر نیز واقف گردد.این اصل در مورد ساير مسؤولان نيز صدق می کند.

تلویزیون این قدرت را دارد که نوع شخصیت فرد را با استفاده از صدا و تصویر به بیننده منتقل کند, کاری که خبرنگاران ساير رسانه ها قادر به انجام آن نمی باشند. اجازه دهید بیننده رو در رو با شخصیت های مهم جامعه آشنایی پیدا کند, چه مسؤولان, چه سخنرانان برجسته یا حتی آنان که قدرت بیان خوبی ندارند.

دوستان بدانيد که اگر خبر کوتاه باشد, یا مصاحبه شونده سخنور ماهری نباشد, با این حال نمایش بخش کوتاهی از مصاحبه می تواند سودمند باشد.در چنین مواقعی اجازه دهید فرد چند ثانیه سخن بگوید, تا خود دلیلی بر اثبات این مطلب باشد که مصاحبه واقعاً اتفاق افتاده است و منبع سایر اطلاعات موجود درخبر را تأیید کند. در این صورت است که می توانید اطلاعات بعدی را با صدای خودتان بیاورید.

 

/ 1 نظر / 110 بازدید
حسام الدين آشنا

جناب عابدينی عزيز نوشته های شما عالی و بسيار مفيد است لطفا خسته نشويد.