تلویریون اینترنتیIP TV

 فناوریهای نوین موجب تحول در حوزه اطلاع رسانی شده است. رسانه تلویزیون نیز از نظر مخاطب و پیام مشمول دگرگیسی است.

 

رسانه های تصویری برای پاسخ به نیاز مخاطب به راه اندازی شبکه های تلویزیونی تعاملی روی اورده اند. رسانه های تعاملی هنوز در اغاز مسیر است.

 

  تلویزیون های  اینترنتی (iptv ) گل سر سبد رسانه های نوین است. پیشتر شبکه های تلویزیونی تعاملی interactive television)  itv) وارد واژگان ارتباطات شده بود.

 

تلویزیون اینترنتی internet protocol TV  پدیده نوینی است که از پیوند دنیای تلویزیون و اینترنت ایجاد شده است.

 

 

   IP TV  در حقیقت  تلاش اندیشمندان ارتباطات برای ایجاد همگرایی دانش رایانه - صنعت مخابرات و حوزه چند رسانه یی  است. پیام بجای انکه از طریق امواج ارسال شود از این پس با بهره گیری از زیرساخت های باند پهن در چارچوب پروتکل اینترنت ارسال می شود.

 

 

  گرچه نبود زیرساخت های فنی و فراگیر نبودن استفاده از اینترنت  در کشور عامل بازدارنده  در حرکت شتابان راه اندازی IP TV  است  اما برای رسیدن به مقصد به گام نخست نیاز است.  

/ 0 نظر / 23 بازدید