سردبيری خبر تلويزيونی

 

حرفه یی ترین فرد تصمیم گیر در هر رسانه خبری بی تردید سردبیر است.مسوولیت در برابر قانون گرچه در برخی از بنگاههای خبری برعهده مدیر است اما در فرایند اطلاع رسانی- سردبیر نقش کانونی دارد.

مدیران در رسانه ها اغلب دارای مسوولیت های پشتیبانی و اجرایی هستند. بسياری از اوقات نيز نماينده  مالکان و سهامداران در  بنگاه خبری می باشند.

فرایند گرداوری - تدوین و انتشار خبر از نگاه حرفه یی در زمره مسوولیت اصلی سردبیر است. این فرایند شامل دو بخش ورودی و خروجی اطلاعات است.

بنگاههای خبری دیداری اطلاعات را از طریق تلفن - فکس - پست الکترونیکی - سایت ها - خبرگزاریهای نوشتاری و دیداری و شنود شبکه های صوتی و تصویری دریافت می کنند.

شبکه خبرنگاران وابسته به هر بنگاه خبری هم در زمره اصلی ترین منابع دریافت اطلاعات است. اطلاعات دریافتی پس از فراوری به مخزن اصلی که در کنترل سردبیر است ارسال می شود تا برای قرار گرفتن در کنداکتور مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

هماهنگی با خبرنگاران برای پوشش رویدادها گرچه در قالب واحد خبرنگاران صورت می گیرد اما تصمیم گیری نهایی برای استفاده از ان بر عهده سردیبر است. سردبیر بعضا سفارش دهنده موضوع برای تهیه گزارش نیز می باشد.

سردبیر - سیاستمدار نیست بلکه عنصری است که از توان ترجمه حرفه یی سیاست های بنگاه خبری برای مخاطبان برخوردار است. سردبیر طبعا در میان نیروهای حرفه یی -اشناترین فرد به مرامنامه بنگاه خبری است .

مرامنامه رسانه -کانون تلاقی منافع مدیران - صاحبان و سهامداران است که اصول مخاطب شناسی و نگاه حرفه یی نیز در ان رعایت شده باشد.

نرم افزارهای نوین این اجازه را به دبیران در اتاق خبر می دهد تا به همه متن ها و تصاویر دسترسی داشته باشند. وظیفه تقسیم کار در اتاق خبر هم بر عهده سردبیر است. سردبیر ممکن است از برخی دبیران بخواهد در مورد موضوعی خاص اقدام به تهیه خبر یا گزارش خبری کنند.

سردبیردر بنگاههای خبری 24ساعته بایستی از توان سازماندهی و قدرت رهبری بالایی برخوردار باشد. جریان تصمیم گیری در این رسانه ها پويا و مستمر است .

تعلل در هر لحظه می تواند به اعتبار حرفه يی  در ميدان رقابت رسانه يی صدمه بزند يا خطایی نابخشودنی را در پی داشته باشد. دوستان نيک می دانند که مسووليت و حوزه اختيار سردبير در شبکه های ملی با شبکه های خبری فرامليتی تفاوت دارد.

  برپایی نشست های خبری در ساعت نخستین شروع هر نوبت کاری از وظیفه های اصلی سردبیر است. دست اندرکاران حوزه خبر معمولا در قالب سه یا چهار نوبت کاری ۸ يا ۶ساعته در اتاق خبر مشغول به كار می شوند.

سردبیر در این نشست های کوتاه که کمتر از 15دقیقه به درازا می کشد در مورد محورهایی اصلی رخدادهای خبری گفت وگو می کند. دیدگاه حرفه یی دبیران را می شنود. خط مشی در قبال رویدادها را نیز در جریان تبادل نظر به دست اندرکاران حوزه خبر بازگو می کند.

مسوول واحد خبرنگاران نيز با شركت در این نشست ها بیان می کند که گزارش های سفارشی در چه زمانی دریافت می شود. این موضوع کمک می کند تا سردبیر با اگاهی بیشتر اقدام به بستن کنداکتور شود.

در این نشست علاوه بر دبیران و مسوول واحد خبرنگاران - گویندگان و مسوول واحد ارتباطات نیز شرکت می کنند. وظیفه هماهنگی با خبرنگاران و میهمانان برای برقراری ارتباط زنده در بولتن های خبری بر عهده واحد ارتباطات است.

نوشتن هدلاين - اولويت بندی در چينش خبرها و گزارشها و  گنجاندن ارتباط زنده با خبرنگاران يا ميهمانان در  هر بخش خبری از وظايف سردبير است. نظارت بر  همه متن ها و تصاويری که در هر بولتن خبری مورد استفاده قرار می گيرد نيز  در  اين چارچوب می گنجد.

 سردبیر محوری در شبکه ها ی خبری تلویزیونی کم کم به یک اصل نانوشته تبديل شده است.قطع برنامه های عادی برای پخش خبرهای فوری و رویدادهای با ارزش خبری بالا هم از موضوعهایی است که در شرح وظایف سردبیر گنجانده شده است.

برخی مواقع ممکن است موضوعی رخ دهد که سردبیر امکان تصمیم گیری در مورد ان را نداشته باشد. شبکه های خبری هم مانند سایر بنگاه های خبری در این موارد از نظام تصمیم گیری ارجاع به بالا استفاده می کنند.

سردبیر ارشد - مدیر اتاق خبر - مدیر کل اخبار و مدیر بنگاه خبری از افراد صاحب صلاحیت برای تصمیم گیری دراين زمینه هستند. اين افراد می توانند خط مشی لازم را در هر مرحله از فرايند گرداوری - تدوين يا انتشار خبر  به یاران خبری اطلاع دهند.

مرامنامه های روشن - شفاف و صریح در هر بنگاه خبری به دست اند رکاران این امکان را می دهد تا نه فقط تصمیم گیری ها از سرعت بالایی برخوردار باشد بلکه ضریب خظا نیز به میزان زیادی کاهش یابد.

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
احمد ناصری

سلام و درود. باز هم فونتها درشت شد و البته غير خوانا. وقتی قلم بزرگتر را انتخاب ميکنيد بايد فاصله ی خطوط را هم زياد کنيد و گرنه خطوط در هم رفته و غير خوانا ميشود. البته ممکن است اين وضعيتی که من توصيف ميکنم مربوط به مانيتور من باشد و روی همه ی مانيتورها اينجوری نباشد. پاينده باشيد.