گزارش خبری تلويزيويی

 

تدوين گزارش در زمره پيچيده ترين - حرفه يی ترين و کامل ترين فراورده های خبری  است که در ان از ساير فراورده ها مانند ساندبايت -پلاتو - ساند اپ - نريشن و ... استفاده می شود.

مدت گزارش خبری حدود دو و نيم دقيقه است اما بايستی همانند يک فيلم سينمايی دارای شروع - فراز و فرود باشد و از جذابيت بصری و متن شيوا برخوردار باشد.

گزارشهای خبری معمولا يا خبرنگار از محل رويداد ارسال می کند که (پکيج)گفته می شود يا دبيران در اتاق خبر ان را تهيه می کنند که (وی  سی )خوانده می شود. گزارشهای تدوينی در اتاق خبرهيچگاه دارای پلاتو نيست.   

تصویر مناسب - بی طرفی در روايت  - تعادل در اجزا - عينی بودن در موضوع  - سرعت در تدوين و متن هماهنگ از شاخص های اصلی گزارش خبری تلويزيونی است.

گزارش در بنگاههای خبری مکتوب - رخداد محور است اما  گزارش خبری تلويزيونی - تصوير محور است .نوشتن متن ادبی با واژه های زيبا - مجازی و غير انتزاعی و سپس  دنبال تصوير گشتن مانند ان است که دکمه يی را تهیه کنيد و در صدد براييد تا کتی را برازنده ان دکمه بدوزيد.

 تجربه بيانگر ان است که تدوين گزارش به اين شيوه ناممکن نيست اما اندکی نامعقول و بسيار دردسرزا است. تصاويری که از رويداد در اختيار داريد براساس طرحی که در ذهن داريد  بصورت زنجير وار در کنار يکديگر بچينيد سپس متنی برای ان بنويسيد.

  موضوعی که می خواهد دستمايه گزارش شود بايد علاوه بر انکه دارای يک يا چند ارزش خبری باشد تازه - واقعی و جالب نيز باشد وگرنه رغبت مخاطب برای ديدن ان تحريک نمی شود.

ساده نويسی و کوتاه نويسی دو اصل کليدی در نوشتن متن گزارش های خبری است . متن بايد پاسخگو ی شش پرسش اساسی  کی -کی - کجا - چه - چرا و چگونه باشد.

برای تدوين ساختار گزارش لازم است که در ابتدا نماهای تصويری معرف  (استب ليشينگ شات ) گذاشته شود. تصاوير مربوط به سابقه در پی ان بيايد. سابقه نقش جهت دهنده و تکميل کننده گزارش را دارد.

 بهره گيری از صدای اصلی يا امبيانس محيط نيز در جای مناسب می تواند به جذابيت گزارش کمک کند.

 تصاويری که بيانگر جزييات بيشتر رويداد است پس از ان قرار داده شود.  چيز هایی   که روی تصاوير نمی توان توضيح داد نيز در پلاتو گنجانده می شود. چنانچه اين زنجيره به درستی تکمليل شود می توان با سرعت گزارش خبری را تدوين کرد.

يک فروند هواپيمای مسافری ارمنستان با ۱۱۳ سرنشين روز چهارشنبه در ابهای ساحلی دريای سياه سقوط کرد. 

 ساختار تدوين گزارش در باره اين حادثه شامل ۱۰ثانيه مقدمه - ۱۵ثانيه ساندبايت يک شاهد عينی روسی - ۱۵ثانيه ساندبايت نيروی امداد روسی - ۱۵ثانيه جزييات اين رويداد - ۱۵ثانيه سابقه حوادث هوايی در ارمنستان - ۱۵ثانيه ساندبايت يک مقام خطوط  هوايی ارمنستان  و ۱۵ثانيه نيز پلاتو خواهد بود. طبعا مدت اين گزارش خبری حدود يک دقیقه و ۴۰ ثانيه خواهد بود.   

  فرايند تدوين گزارش البته هميشه به همين راحتی نيست زيرا ممکن است خبرنگار در انتخاب تصاوير دچار ترديد باشد.

 وضعيت بسيار زجراورتر می شود اگر تصوير بردار نيز دوربينش را از اغاز تا پايان رويداد به مدت دو ساعت روشن نگه داشته باشد و چرت زدن يک نيروی  امداد  - شناور بودن يک لنگه کفش روی اب تا حرکت ارام قايق هايی در دور دست را  ضبط کرده باشد.  

دانش و تجربه چنانچه با صبر و حوصله خبرنگار در هم بياميزد می تواند بر يافتن دو دقيقه   تصوير مناسب از ميان انبوه  تصاوير فايق ايد کاری که البته به اندازه يافتن يک دانه عدس در يک انبار گندم  مشقت ندارد.

              

/ 2 نظر / 6 بازدید
باربد آذربد

سلام/ به اين می گن / يه وبلاگ تخصصی خوب! / از ةشنايی با وبلاگ تون خوش وقتم./ موفق باشيد.

SOUSTITRE

ورود وبلاگ تخصصی شما به بلاگستان با تاخیر مبارک با اجازه لینک دادم