هویت بخشی برنامه های گفت وگو محور

برنامه های گفت وگو محور در شبکه های تلویزیونی از جایگاه کانونی برخوردار است. برخی از این برنامه ها شهرت جهانی دارد.برنامه اپرا با اجرای مردم پسند خانم " اپرا وینفری "‌مجری رنگین پوست از ان جمله است. برخی از شبکه های تلویزیونی کنداکتورشان را با این برنامه تنظیم می کنند. برنامه لری کینگ "‌سی ان ان "‌- هارد تاک "‌بی بی سی "‌ - التجاءالمعاکس  الجزیره و ... در زمزه برنامه های گفت وگو محور جهانی است.نقطه مشترک این برنامه ها داشتن هویت ویژه است.   شهرت میهمان یا چالشی بودن از نگاه بسیاری رمز موفقیت برنامه های گفت وگو یی است. بررسی برنامه های گفت وگو محور پراوازه جهانی لزوما این دیدگاه را تایید نمی کند.  برنامه تلویزیونی یک کار گروهی است که موفقیت ان در گرو درست عمل کردن همه عوامل است. هویت هر برنامه ناشی از برایند اجزا است. درصد تاثیر هر یک از عوامل در موفقیت یک برنامه البته براحتی قابل محاسبه نیست.  مجری یکی از عواملی است که در هویت بخشی برنامه های گفت وگو محور موثر است. رابطه مجری و رسانه دو سویه است. رسانه در اغاز به مجری اعتبار می بخشد و مجری نیز پس از مدتی برای رسانه اعتبار می افریند.   کانال پیام هم در هویت دادن به برنامه نقش دارد. مخاطب از یک شبکه سرگرمی معمولا انتظار دارد برنامه هایش نیز در همان حوزه باشد. موضوع گفت وگو – تسلط مجری - نحوه پرداخت – جامعه مخاطب – کارگردانی - دکور و ... هم در هویت بخشی برنامه های گفت وگو محور نقش دارد.نگاه حرفه یی به برنامه های گفت وگو محور که بسیاری به درستی ان را " تاک شو "‌می نامند بی تردید می تواند زمینه جذب مخاطب انبوه را فراهم کند.    

/ 3 نظر / 78 بازدید
محتا ج

استاد بزرگوار اقای حسن عابدینی سلام ! خدا کند همیشه به سلا مت با شید . من محتا ج در سال هشتاد و یک در دانشکد ه خبر افتخار شاگردی شما را داشتم . در ایمل شما پیشنها د خود را عرض میکنم محتا ج

محتا ج

استاد بزرگوار اقای حسن عابدینی سلام ! خدا کند همیشه به سلا مت با شید . من محتا ج در سال هشتاد و یک در دانشکد ه خبر افتخار شاگردی شما را داشتم . در ایمل شما پیشنها د خود را عرض میکنم محتا ج

جوادی

سلام پاینده باشید و پرثمر استاد عزیز