پوشش زنده دردسرزا

 

 پوشش زنده اگر بموقع  صورت بگيرد  توان حرفه يی و مديريتی شبکه را نزد مخاطب بالا می برد اما این روش می تواند دردسرهایی نيز برای خبرنگاريا شبکه در بر داشته باشد.گاهی از خبرنگار انتظار انجام پوشش زنده می رود, آن هم بدون داشتن فرصت کافی, که البته توقع نابجایی است.

سردبيران باید از این مساله مطمئن شوند که خبرنگار مطلب تازه یی که دارای ارزش خبری است  برای ارائه در اختیار دارد. خبرنگاران گاهی نیاز به زمان بیشتری برای دستیابی به اطلاعات جديدتر یا برای رساندن خود به مکانی غیر از محل رویداد دارند, که در این صورت باید اتاق خبر را در جریان  قرار دهند.

 خبری دريافت می شود که سه انفجار در اهواز روی داده است طبعا تيم خبری به منطقه اعزام می شود اما فراموش نشود که اگر بسيار ورزيده هم باشيد و بخت يارتان باشد  در بهترين شرايط دست کم ۴ساعت پس از حادثه از تهران به محل انفجار خواهيد رسيد.

توصيه می شود که بيمارستان هايی که ممکن است مجروحان در ان بستری باشند در دستور کار قرار دهيد. مسوولان و شاهدان عينی هم می توانند منبع خوبی برای دريافت اطلاعات باشد اما در مورد ضرورت پوشش زنده ان بايستی تامل کرد.    

 اطلاعات اولیه غیر موثق یا دور از موضوع, ممکن است منجر به گمراهی بینندگان شود. خبرنگار باید دقیق و هشیار باشد و بداند که مقررات رسانه یی بر پوشش زنده نیز حاکم است و اعتبار یک شبکه تلویزیونی هنگام پوشش زنده در معرض خطر است.

بيان پيروزی نامزدی و ارائه تحليلهای مبتنی بر اين داده در جريان انتخابات رياست جمهوری ايران از شبکه الجزيره  که بعدا مشخص شد رقيبش به پيروزی رسيده است به صداقت و صحت خبری شبکه صدمه وارد می کند.

پیش گویی هایی که مبنی بر واقعیت نباشد می توان به حيثيت حرفه يی خدشه وارد کند.پس فقط  به حقایقی پایبند باشید که از صحت آن اطمینان حاصل می کنید.

 چنانچه برای پوشش رای اعتماد به وزيران به مجلس شورای اسلامی رفته ايد نکوشيد که بصورت قاطع در مورد نتيجه پيش بينی کنيد زيرا ساعتی بعد ممکن است احساس خوبی نداشته باشيد.

 خبرنگار وظيفه دارد فقط راوی فضای واقعی مجلس برای بيبينده باشد البته اگر بتوانید پيش بينی چهره های سرشناس را برای مخاطب بيان کنيد مطلوب خواهد بود. ديدگاه خبرنگار نبايستی در گزارشها هويدا باشد.  

سردبيران خبر نیز باید هنگامی که هیچ دلیلی برای پوشش زنده وجود ندارد, از انجام آن خودداری کنند. در غیر این صورت, اقدام شما نزد مخاطب بيهوده جلوه خواهد کرد.

 اعتبار خبرنگار نیز زیر سؤال خواهد رفت. زمانی که خبرنگار قادر به افزودن بعد جدیدی به خبر نیست, یا در محلی مستقر باشد که هیچ گونه ارتباطی با رویداد ندارد, بینندگان این قدرت را خواهند داشت که بآسانی این موضوع را دریابند.

پوشش زنده از تظاهرات دانشجويان مقابل سفارت انگليس انهم پس از يک ساعت که اعتراضها پايان يافته و کسی در محل نيست طبعا توهين به شعور بيينده تلقی خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید