پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

پلاتو در گزارش خبری دو موضوعی

                                                                                                                  خبرنگار هر چند هم خبره باشد در برخی از مواقع ممکن است در زمینه چینش موضوعهای خبری دچار تردید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید