پست های ارسال شده در تیر سال 1385

سابقه در خبر تلويزيونی

                                                               مخاطب حق دارد که پیشینه رویدادهایی که در بنگاه های خبری منتشرمی شود را بداند. این موضوع به برداشت روشن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید