پست های ارسال شده در دی سال 1389

جدول برنامه های بی بی سی فارسی همزمان با تظاهرات خونین دانشجویان درلندن

گفت وگویی داشتم باهفته نامه پنجره درموردنحوه پوشش خبری تظاهرات خونین دانشجویان انگلیسی در شبکه بی بی سی.این تظاهرات روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید