دروازه بانان خبر تلویزیونی

دروازه بان که در فرنگ (GATEKEEPER) خوانده می شود از واژگان پراوازه حوزه رسانه است.هنوز فهم مشترکی از این واژه نزد همه یاران خبری وجود ندارد. هرفردی که توانایی کاستن یا افزودن اطلاعات دریافتی یا ارسالی رسانه ها را داشته باشد دروازه بان است.تایید یا رد کردن اطلاعات و تحلیل یا دوباره تحلیل کردن هم در زمره توانمندی های دروازبانان خبری است.   منابع خبری (NEWS SOURCE) نخستین کسانی هستند که نقش اصلی دروازه بانی را ایفا می کنند.منبع خبری می تواند بخشی از اطلاعات را حبس کند یا اطلاعات نادرست منتشر کند. گرداورندگان خبر (NEWS GATHERING) که همان خبرنگاران یا تصویربرداران هستند نیز با مفهوم دروازبانی همسو هستند. پردازش گران NEWS PROCESSING) )  که در تحریریه کار می کنند و شامل دبیران و سردبیران هستند هم در چارچوب سیاست بنگاه خبری نقش تعیین کننده یی در دروازه بانی خبر ایفا می کنند. منتشر کنندگان خبر (NEWS BROADCAST) که در تلویزیون عوامل پخش هستند هم می توانند بگونه یی در اطلاع رسانی تاثیر بگذارند. گوینده – صدا بردار – کارگردان و ... هم در این جرگه می گنجند.  رسانه به سختی می تواند گروه نخست را به پیروی از یک خط مشی متقاعد کند.فصل مشترک  سه گروه دیگر اما بایستی در چارچوب خط مشی رسانه یا همان (STYLE BOOK) باشد.

/ 2 نظر / 23 بازدید
حسین

استاد سلام استفاده کردم.

خسروی

استاد عزیز و دلنشینم: «پیغام»پر مهر وسرشار از تواضعتان مسرت وصول رسید،مهر از سر آن بر گرفتم گویی که سر گلاب دان است.. آن را که خواندم به زیر لب به زمزمه گفتم: به حسن خلق وفا کس به یار مانرسد/تو را در این سخن انکار کار مانرسد اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند/کسی به حسن ملاحت به یارمانرسد.. این بی تابی و طرب آکندگی حقیر را از سر جسارت نگیرد بل به سابقه اسارتی بدانید که اکنون افزون تر و عمیق تر شده است.. تقدیم به شما که در وادی صفا و مروت گام می زنید: مثنوی از تو هزاران شکر داشت/درثنا و شکر کفها بر فراشت مثنوی را چون تو مبداء بوده ای/گر فزون گردد تواش افزودی خسته نباشید و همیشه باشید..