جایگاه خبرنگار تلویزیونی در دیپلماسی عمومی

قدرت نرم - سخت و  هوشمندانه مدتی است که وارد ادبیات سیاستمداران و پژوهشگران اجتماعی شده است. قدرت هنرمندانه نیز به ارامی در حال فراگیر شدن است.   عملیاتی کردن هر یک از قدرت ها در قرن بیست و یکم بدون بهره گیری از ابزار رسانه ممکن نیست. دیپلماسی عمومی نامی است که برای تصویر سازی نزد افکار عمومی در نظر گرفته شده است.  تلویزیون نقش برجسته یی در تصویر سازی دارد. به دیگر سخن اجرای قدرت هوشمندانه و هنرمندانه بدون یاری گرفتن از خبرنگاران تلویزیونی امری به غایت دشوار است. خبرنگاران مدتی است حتی درجنگ ها هم دوشادوش افسران در خط مقدم دیده می شوند. این واقعیت است گرچه قصد ندارم نگاه ارزشی مبتنی بر خوب یا بد بودن این پدیده را  بررسی کنم.    دانشگده مطالعات جهانی دانشگاه تهران همایشی با نام "دیپلماسی عمومی؛ ابزار جنگ و صلح" را برگزار کرد. من هم  دیدگاهم را از منظر یک خبرنگار تلویزیونی در ان ارائه کردم .

/ 2 نظر / 26 بازدید
مهديه پوريادگار

سلام مي شه خواهش كنم ديدگاهتون رو كم كم همينجا بذاريد تا ما هم بخونيم و آشنايي پيدا كنيم؟ ممنون[لبخند][گل]