# مضمون

پلاتو در گزارش خبری دو موضوعی

                                                                                                                  خبرنگار هر چند هم خبره باشد در برخی از مواقع ممکن است در زمینه چینش موضوعهای خبری دچار تردید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید