دومین توصیه نامه به مصاحبه شوندگان تلویزیونی

    گذرم به یکی از مدارس اموزش مصاحبه تلویزیونی البته در اینترنت افتاد. توصیه هایی برای مصاحبه شونده ها داشت. تعدد و تکثر رسانه ها بویژه تلویزیونی حقیقتا نیاز به یک مدرسه برای مصاحبه شوندگان هم دارد. افزایش اگاهی در این حوزه برای کسانی که در معرض پرسش مستمر قرار دارند یا مایلند دیدگاههایشان را از طریق رسانه مطرح کنند ضروری تر به نظر می رسد.  و این هم توصیه های مدرسه تلویزیون :   1- هنگامی که وارد استودیوی رادیو یا تلویزیون می شوید صدا بردار می خواهد با شمردن از یک تا ده زمینه را برای تست میکروفن فراهم کنید. شما اگر به جای شمارش اعداد بگویید "‌با سلام من فلان و زمانی که وقت به من اجازه دهد برنامه شما را می شنوم یا می بینم ."‌ این موضوع سبب می شود تا در وهله نخست همه دست اندرکاران اتاق فرمان سر شوق بیایند و از شما قدردانی کنند.دوم هم حس همکاری میان تصمیم گیران برنامه با شما و نهاد تان در اینده نیز قوی تر شود. ٢-اگر در حال مصاحبه از راه دور هستید و مانیتوری کنار دوربین شما وجود دارد – خودتان را در جریان مصاحبه در ان ورنداز نکنید.این موضوع  موجب می شود تا شما فردی بی ثبات – عصبانی و مرموز به نظر برسید. ٣-هرگز در جریان مصاحبه به سقف نگاه نکنید.حتی زمانی که در حال فکر کردن برای دادن پاسخ هستید. این موضوعموجب می شود تا مصاحبه شونده نزد مخاطب احمق به نظر برسد. اگر لختی نیاز به تامل و تفکر دارید به پایین نگاه کنید . این گونه شما متفکر تر به نظر می رسید. ۴-هنگام مصاحبه تلویزیونی از دست اندرکاران مقداری پودر مات "گریم "بخواهید .شبکه ها دارای یک اتاق "گریم " یا " make up" هستند . اگر از این پودر روی صورت – بینی و پیشانی  استفاده نشود در زیر نور پروژکتورها پوست شما براق – چرب و گاهی مانند پلاستیک به نظر می رسد. البته گاهی جاری شدن عرق روی صورت وضع را بدتر هم می کند. ۵-مصاحبه شما  60ثانیه باشد یا 60 دقیقه اهمیت ندارد بلکه باید بتوانید در 30 ثانیه نخست با طرح پایه بحث با مخاطب ارتباط برقرار کنید و هر چه زمان بیشتر بود مطالب پایه را گسترش دهید . ۶- هنگام ارائه ادرس وب سایت یا شماره تلفن حتما ان را به ارامی و دو بار تکرار کنید . ٧-اگر مجری بصورت مکرر قصد ضایع کردنتان را داشت شما در هر حال با صدای ارام صحبت کنید. این اقدام شما پیام منفی مجری را از بین خواهد برد و مخاطب تسلط روانی شما را تحسین خواهد کرد. ٨-همواره بکوشید برخی از اسامی – امار - محور ها ی مهم یا مستندات را بهمراه داشته باشید.حافظه گاهی همراهی نمی کند. این موضوع موجب می شود هنگام پایان مصاحبه افسوس نخورید که چرا این مطلب رابیان نکردید. 

/ 3 نظر / 26 بازدید