عدم تعادل روانی جامعه ناشی از عملیات روانی

 شواهد حکایت از ان دارد که به ارامی راهبرد بهره گیری از قدرت نرم نسبت  به قدرت سخت از مطلوبیت بیشتری برخوردار شده است. جنگ افکار به سبب قابل توجیه بودن - کم هزینه و کارامد تر بودن درحال جایگزینی جنگ ابزار است. ژنرال ها با بی میلی اما بناچار در حال بازگشت به پادگان ها هستند و معماران افکار عمومی پیشقراول دور تازه قدرت نمایی در گیتی اند. خونریزی در جنگ نوین مشاهده نمی شود اما فکر و ذهن افراد به شدت در حال دستکاری است. قوانین زیادی در گذر زمان برای حمایت از بی دفاعان و غیر نظامیان در جنگ ابزار تدوین شده است. این قوانین بویژه قشرهای اسیب پذیر همانند کودکان - زنان و پیران را زیر پوشش قرار می داد. عملیات روانی که به نبرد افکار – جنگ نرم  یا جنگ اعصاب شهرت یافته است البته همه قشرها با هر رده سنی را در بر می گیرد. معماران عملیات نرم با استفاده از امواج بدون هیچ مانعی با گذر از مرزهای ملی به درون خانه تک تک شهروندان وارد می شوند. خاورمیانه و بویژه ایران هدف پیچیده ترین عملیات روانی است که بصورت شبانه روزی از طریق صدها رسانه نوشتاری – شنیداری و دیداری بمرحله اجرا در می اید.   لشکر سایبری هم از دیگر سو با بهره گیری از تازه ترین شگردهای عملیات روانی وارد کارزار شده اند. اثر این نوع نبرد در کوتاه مدت گرچه چندان هویدا نیست اما دستکاری اطلاعاتی اذهان می تواند عدم تعادل روانی جامعه را در پی داشته باشد.بی تردید چاره اندیشی در این زمینه چنانچه بیش از این به تاخیر افتد بسی زیانبارتر خواهد بود.   

/ 0 نظر / 20 بازدید