ویژگی سوال مناسب برای مصاحبه خبری

 سه مشخصه‌‌ی اصلی*

1. بگذارید سوالات باز و بدون نتیجه‌‌ی نهایی باشد.

2. بگذارید سوالان فنی و بی‌طرف باشد.

3. بگذارید سوالات ساده باشند.

چه سوالاتی باید پرسیده شود؟

1-  همیشه سوالاتی را بپرسید که مخاطب‌تان می‌خواهد که جواب آن‌ها را بداند.

2-  از پرسیدن سوالات سربسته خودداری کنید.

3- از پرسیدن سوالات دوپهلو خودداری کنید. در هر مرتبه فقط‌ ‌یک سوال بپرسید.

4- سوالات‌تان کوتاه و به جا باشد.

5-  فرضیه سازی نکنید.

6-  بحث و جدل نکنید.

7- هیچوقت سعی نکنید که بخش زیادی را پوشش دهید. به ‌‌یاد داشته باشید و تمرکز کنید.

8- سوال پایانی را طوری مطرح کنید که بحث را جمع بندی کند.

9- همیشه از مصاحبه شونده‌‌ی خود بخواهید که اگر تمایل دارد، نکته‌‌ی افزوده‌ای در پایان بگوید.

سوالات آماده

1. چه اتفاقی افتاد؟

2. منظورتان چیست؟

3. چرا این؟

4. گزینه‌ها چیست؟

5. چطوری آن‌ها را توصیف می‌کنید؟

6. نقطه‌‌ی عطف آن چه بود؟

7. او چه گفت؟ آن‌ها چه گفتند؟

8. چطوری است؟

9. در آن لحظه چه چیزی به ذهنتان آمد؟

 * راهنمای خبرنگاری تلویزیونی کاربردی میشل بتز    

/ 2 نظر / 134 بازدید
بابک

خانم کریستین امان پور چرا برای پرس تی وی جذب نشده ؟ یک رگش هم که ایرانیه!

وحیدبهروز

[تعجب]چرا کامنت های من تایید نمیکنید[گریه]